Zalando bakom miljardtapp för Kinneviks e-handel

Investeringsbolagets e-handelsportfölj backade med 14 procent.

Kinnevik delgav idag siffrorna för det andra kvartalet och det går inte helt strålande. Investeringsbolaget lider bland annat av det tuffare investeringsklimatet som råder.

Substansvärdet för Kinnevik sjönk med 8,1 miljarder kronor under perioden och landade på 64,6 miljarder kronor. Justerat för betald utdelning minskade substansvärdet med 2 procent meddelar företaget.

Annons

Största ägaren i modekoncernen

Samtidigt berättar man att modekoncernen Global Fashion Groups finanseringsrunda utökades från 300 till 330 miljoner euro. Anledningen sägs vara ett stort intresse från aktieägarna.

- Efter att vi i april åtog oss att garantera den nya finansieringen i Global Fashion Group, avslutades kapitalanskaffningen framgångsrikt med stort intresse från bolagets övriga aktieägare och Kinnevik tog en tydlig ledarroll, säger Lorenzo Grabau, VD och koncernchef.

Kinneviks investering i Global Fashion Group uppgick slutligen till 161 miljoner euro och man har nu en ägarandel om 35 procent. Kinnevik är därmed e-handelsbolagets största ägare.

E-handel och marknadsplatser minskade

Kinneviks innehav inom telecom gick bra och ökade med 9 procent. Inom e-handel och marknadsplatser gick det dock riktigt dåligt där Zalando ska vara det svarta fåret.

- Lägre multiplar inom e-handelssektorn resulterade i att värderingen av våra bolag inom E-handel & Marknadsplatser minskade med 14 procent till 28,8 miljarder kronor, drivet av Zalando som tappade 15 procent, säger Lorenzo Grabau.

Annons