Zalando lönsamma med nära 3 miljarder euro i omsättning

Precis som tidigare förutspåtts så snuddar modejätten vid 3 miljarder euro för helåret 2015.

Den europeiska modejätten Zalando rapporterar nu siffror från sitt fjärde kvartal och därmed också helåret 2015. Preliminära siffror visar på en stark tillväxt.

E-handelsbolaget meddelar en tillväxt om 30-31 procent under sista kvartalet 2015 med en omsättning på 865-872 miljoner euro.

Annons

- Vi avslutade året mycket starkt. Vår kraftiga tillväxt och EBIT-marginal under fjärde kvartalet, vilket var i linje med vår tidigare vägledning, visar styrkan i vår verksamhet även i utmanande marknadsförhållanden, säger Rubin Ritter, styrelseledamot i Zalando.

För helåret ger de preliminära siffrorna en omsättning på 2,955-2,962 miljarder euro. Vilket är en tillväxt med nära 34 procent jämfört med 2014.

EBIT-marginalen ska hamna kring 96-114 miljoner euro vilket ska vara en marginal runt 3-4 procent, i linje med tidigare prognos.

- 2015 har varit ett fantastiskt år för oss. I vårt första år som publikt bolag, har vi betydligt ökat vår tillväxttakt, gjort viktiga långsiktiga investeringar och förblev klart lönsamma, säger Rubin Ritter.

Den första mars 2016 kommer de preliminära siffrorna att kompletteras med ett fullständigt, och granskat, bokslut.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!