Accent, Morris och Rizzo sjunker – men växer online

"Växer kraftigt med 40 procent".

Venue Retail Group, som står bakom Accent, Morris, Rizzo och NK Skor & Accessoarer, har idag 115 butiker i Sverige och Norge samt webbutiker kopplade till respektive koncept.

Nu redovisas koncernens fjärde kvartal och räkenskapsår, som sträcker sig från september 2018 till augusti 2019.

Annons

Under det sista kvartalet omsatte VRG drygt 236 miljoner kronor, vilket kan jämföras med nära 246 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet ökade däremot och uppgick till nära 6 miljoner kronor, jämfört med -4,6 miljoner kronor.

Helåret summerat visar att omsättningen sjönk med 36 miljoner kronor och landar på 850 miljoner. Även rörelseresultatet minskade och summeras till -10,2 miljoner kronor, jämfört med +19 miljoner året innan.

"Färre men värre"

Det som, enligt bolaget, har påverkat försäljning negativt under kvartalet är bland annat att tre Rizzobutiker har stängts. Detta följer koncernens förändrade affärsmodell för bolagets skoverksamhet. Totalt sett är nu 8 av kedjans 14 butiker stängda.

LÄS ÄVEN: Skokedjans tio fysiska butiker stängs – e-handeln består

Ombyggnationerna av NK i Stockholm och Göteborg, ska också ha påverkat försäljningen negativt med drygt 20 miljoner kronor under hela verksamhetsåret.

Venue Retail Groups tidigare vidtagna åtgärder börjar ge effekt, vilket vi kan se i det fjärde kvartalet. För helåret är resultatutvecklingen givetvis ej tillfredsställande, skriver Jonas Ottosson, vd och koncernchef, i rapporten.

Den förändringsresa som bolaget genomgår har påverkat både försäljning och resultat negativt. Men vår strategi ”färre men värre” med fokus på online och större butiker har visat sig vara rätt, då det med tydlighet driver försäljning och ger ökad lönsamhet. Vi har en positiv utveckling i dessa enheter, där online växer kraftigt med drygt 40 procent och levererar ett positivt resultat.

Annons
Annons