Ägarna dissade Elon – förhandlingarna avbryts

"Ser nu på alternativa framtida samarbetsformer".

Hemelektronik- och vitvarujätten Elon skulle bli ännu större genom en sammanslagning med Euronics - det var beskedet i augusti. Men så blir det inte. Den icke-bindande avsiktsförklaringen har rivits.

Förslaget röstades nämligen ned på Euronics bolagsstämma, vilket innebär att de pågående förhandlingarna avbryts.

Annons

Jag har självklart respekt för utfallet efter Euronics stämma, säger Stefan Lebrot, vd på Elon Group, i ett uttalande.

Trots nederlaget är siktet fortsatt inställt på Euronics från Elons sida. Nu hoppas man på att hitta andra vägar framåt, parterna emellan. Något som på längre sikt skulle kunna värma upp aktieägarna inför ett eventuellt framtida samgående.

Vi har en fortsatt god dialog med Euronics, där vi nu ser på alternativa framtida samarbetsformer. Att hitta styrka i varandra genom konsolidering tror vi fortsatt är vägen till framgång för den frivilliga fackhandeln inom hemelektronik, fortsätter Stefan Lebrot.

Euronics ledning verkar också intresserade av att föra parterna närmare varandra, även om det inte blev någon sammanslagning den här gången.

Euronics stämma beslutade att säga nej till sammanslagningen i den form som avsiktsförklaringen föreslagit. Styrelsen kommer nu att sammanträda för att undersöka fortsatt väg framåt, säger Euronics vd, Lars Jansson.

Annons