Alla e-handlare borde ha tillgång till enterprise-teknologi

E-handeln stöps om i en rasande takt, på gott och ont. För att kunna skala – eller försvara – sin position framåt behövs en högre teknisk mognadsgrad. I dagsläget är glappet mellan det man tror sig behöva och det faktiska behovet ofta väldigt stort.

Mycket har hänt sedan jag började utveckla SaaS-tjänster för sexton år sedan. Från att e-handlare bytt plattformsleverantör så fort de vuxit ur sitt befintliga system har nu allt fler fått upp ögonen för både headless-approach och composable-arkitektur. Båda alternativen är utmärkta, i synnerhet för det gör organisationen agil och erbjuder helt nya möjligheter när det kommer till att integrerea olika system med varandra.

Detta ser jag som en positiv trend – för de aktörer som är medvetna om vilken trend de hoppar på. Dessvärre är det långt ifrån alla som har tillräckligt med kännedom om vad de köper och priset för okunskap är högt i denna värld.

Att kartlägga för-och nackdelar

Med lösningarna som t.ex composable commerce erbjuder följer också krav på beställaren. För att utnyttja samtliga funktioner behövs en teknisk kompetens, helst i form av en erfaren CTO med vana att navigera en komplex systemkarta och förmåga att implementera interna strukturer som ser till helheten. Dessutom får man vara beredd på att fler system medför högre kostnader, både när det kommer till licenser och underhåll. Med det sagt gör många stora spelare helt rätt i att välja en composable commerce-arkitektur men jag vill understryka att alla, och i synnerhet mindre aktörer, tjänar på att ställa sig frågan: är denna teknologi rätt för vår verksamhet?

En rättvisare marknad för e-handlare

Är det någon förändring vi på Carismar är stolta över att vara med och driva i branschen så är det att låta såväl väletablerade som små aktörer spela efter samma spelregler. För om du frågar mig ska precis alla e-handlare få tillgång till kompletta och skalbara e-handelslösningar att växa med över tid. Men ska vi nå en framtid som präglas av lika villkor behöver vi börja med att öka kunskapen så att färre fattar systemval på fel grunder. 

Tre råd för att välja rätt e-handelsplattform

  1. Kartlägg er IT-kunskap internt

Har ni kännedom om era flaskhalsar och tillräcklig IT-kunskap för att förstå hur saker och ting hänger ihop? Om inte gör ni klokt i att ta hjälp när ni ska göra ert systemval. Att fatta beslut på lösa grunder, som att haka på det som verkar trendigt, är ett vanligt misstag eftersom varje verksamhet har sina unika behov.

  1. Utgå alltid från kunden

Sätt er i kundens skor för att skapa en helhetsbild över de faktiska behoven och hur ni bör jobba med användarupplevelsen. Tänk på att ni behöver addera mervärde och bygga relationer precis som om er e-handel vore en fysisk butik. Kunder har idag förväntningar på att det ska vara såväl smidigt som inspirerande att nätshoppa. För att uppfylla dessa förväntningar, eller allra helst överträffa dem, behöver ni bygga en organisation där marknad och teknik inte jobbar i silos utan istället samspelar med varandra.

  1. Gör er research och välj en långsiktig lösning

Idag behöver ni inte längre välja mellan en composable commerce-arkitektur eller en standardiserad men ack så begränsad teknologi. Ni kan få tillgång till ett komplett ekosystem med skalbar arkitektur även med begränsad budget eller avsaknad av intern IT-kompetens. Avsätt tid för research eller ta hjälp med att upphandla en ny e-handelsplattform för att hitta en lösning ni kan växa med långsiktigt. Jag lovar att det är värt det.

Vill ni prata mer om era e-handelsplaner? Kom isf och träffa oss och teamet på Carismar på Emeet i Stockholm den 20 oktober. 

Kristian Arvidsson, vd Carismar