Allt fler säljer direkt till slutkund: ”Blir färre återförsäljare”

Tillverkarna frodas i e-handeln.

Allt fler tillverkningsföretag väljer att sälja direkt till slutkund, visar en nationell studie framtagen av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU)

Här har e-handeln, som står för 16 procent av den totala detaljhandeln, blivit en avgörande faktor för utvecklingen. I studien framkommer att en fjärdedel av de tillverkande företagen i studien, anser att e-handel har "en strategisk betydelse".

Annons

Det som händer när e-handeln tar andelar är att det blir färre återförsäljare, att återförsäljarna blir större och att det totala antalet butiker minskar. En tydlig internationell trend är att tillverkande företag säljer direkt till konsumenter online för att stärka sin konkurrenskraft. Ett exempel är att Adidas har som mål att hälften av deras globala försäljning ska vara direkt till slutkund 2025, säger Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH.

Totalt har 82 tillverkande företag ingått i den nationella studien och de som har egen e-handel har upplevt en stark tillväxt för denna under de fem senaste åren. Något de förväntar sig kommer att fortsätta i samma riktning.

De stora företagen har i de flesta fall kommit längre på sin e-handelsresa än små och medelstora företag. Det finns dock god e-handelspotential även bland små och medelstora tillverkande företag och en målsättning med studien är att de ska kunna se möjligheterna och stärka sin konkurrenskraft genom e-handel direkt till slutkund, säger Andreas Risberg.

Annons