Allt tuffare tillvaro för handlare – stölder och hot ökar

"Våra medlemmar behöver se handling här och nu".

Handeln blir allt oftare utsatt för olika typer av brott. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar nämligen att brottsutsattheten ökar igen i det fjärde kvartalet.

Hela 45 procent av butikerna har utsatts för brott eller hotfullt beteende under perioden, vilket skapar en tuff arbetsmiljö för handlare och anställda.

Annons

Regeringen har utryckt ambitionen om att kraftigt minska mängdbrotten genom en rad olika verktyg, exempelvis genom att se över lagen om tillträdesförbud. Detta är någonting som vi givetvis välkomnar, men fina ord räcker inte. Våra medlemmar behöver se handling här och nu, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Även stölderna ökar och hela 37 procent av handlarna uppgavs att de drabbats under den senaste veckan.

Vi har full förståelse för att polisens resurser är begränsade, men handelns höga brottsutsatthet får stora samhälleliga effekter. Branschen är idag näringslivets största arbetsgivare, men till följd av brottsutsattheten och säkerhetsläget ser vi hur rekrytering blir ett allt större problem för många av våra medlemmar. Det måste ansvariga myndigheter ta i beaktning, säger Nina Jelver.

Dessutom anmäls inte runt 80 procent av alla stölder, då man anser att det inte leder någonstans.

Vi vet att det ofta kan kännas lönlöst att polisanmäla alla de brott som begås i butik, men för att handelns brottsutsatthet ska komma högre upp på agendan hos Polismyndigheten krävs det att verkligheten också återspeglas i statistiken. Det är just genom att anmäla som vi kan påtala hur stora problemen inom handeln faktiskt är, säger Nina Jelver.

Annons