Amazon överväger att stänga lager efter domstolsorder

Får inte längre köra ut alla typer av varor.

Amazon är ett av de företag som går bra i coronatider, då många väljer att få sina varor hemlevererade till dörren. Företaget stiger på börsen och man anställer hundratusentals nya medarbetare. Samtidigt stiger dock rösterna för att Amazons medarbetare inte skyddas i den mån som behövs.

I Frankrike har detta nu lett till att en domstol förbjudit Amazon att köra ut varor som inte är nödvändiga. Från och med den 15 april, det vill säga idag, så får e-handelsjätten endast distribuera mat, medicin och hygienprodukter i Frankrike. Förbudet för andra typer av varor ska gälla i en månad och tanken är att Amazon under tiden ska se över sina rutiner för att säkra hälsan hos sin personal.

Annons

Bryter Amazon mot förbudet så ska man få böta lite över en miljon dollar per dag.

Vissa fackföreningar i landet har krävt att e-handlarens verksamhet stoppas helt på grund av för trånga arbetsförhållanden. Amazon säger dock att man infört temperaturkontroller av medarbetare och att alla måste hålla ett avstånd på minst två meter mellan varandra.

Nu meddelar Amazon att man överväger att under en tid stänga ner sina distributionscentraler i Frankrike, på grund av domstolsbeslutet.

Vi är förbryllade över domstolens beslut med tanke på de tydliga bevis som framförts beträffande säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda våra anställda. Vår tolkning tyder på att vi kan tvingas stänga ner verksamheten i våra distributionscentral i Frankrike, säger Amazon i ett uttalande.

E-handlaren kommer att överklaga beslutet.

Annons