Amazon utreds för olagligt statsstöd i Luxemburg

EU har inlett en granskning av Amazons skatteavtal med Luxemburg. Granskningen inleds för att klargöra om den skatteöverenskommelse från 2003 som Amazon har i landet utgör olagligt statsstöd.

Amazon har varit i ropet tidigare när det gäller skatteflykt, nu har man hamnat under lupp igen. EU-kommissionen har nämligen inlett en fördjupad granskning av Luxemburgs lättnader i bolagsskatten för Amazon.

Kommissionen misstänker att ett skattebesked från 2003 strider mot EU:s statsstödsregler. Beskedet tillåter att dotterbolaget Amazon EU kan betala en royalty till ett skattebefriat bolag med begränsat ansvar i Luxemburg.

Annons
Annons

– Nationella myndigheter får inte tillåta vissa företag att underskatta sina beskattningsbara vinster genom gynnsamma beräkningsmetoder. Det är inte mer än rättvist att multinationella företags dotterbolag betalar sin del av skatterna, säger EU:s konkurrenskommissionär Joaquin Almunia.

En procents skatt

Enligt olika källor innebär upplägget att Amazon endast behöver betala skatt på en procent av vinsten i Europa, och att e-handelsjätten på ett olagligt sätt har kunnat dra nytta av statliga förmåner i nästan tio år.

Kommissionen har tidigare utrett Apples skatteöverenskommelse i Irland och Fiats i Luxemburg och kommit fram till att de utgör olagligt statsstöd. En utredning kring kafékedjan Starbucks i Nederländerna pågår.

Om ett företag anses skyldiga till brott mot EU:s regler om statligt stöd kan de tvingas betala tillbaka det stödbelopp som Bryssel anser gälla.Källor: Reuters, DI, IDG

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!