Andelen kvinnor minskar i bolagstoppen: ”Upp och ned”

Kräftgång för könsfördelningen i svenska företag.

Pandemin blev ett bakslag för utvecklingen av andelen kvinnor i ledande befattningar i svenska bolag. Det visar en rapport från Dun & Bradstreet. Man har tittat på inte mindre än 70 000 svenska bolag och konstaterar att andelen kvinnor i ledande befattningar minskat med 2,5 procent.

Under pandemiåren 2020 och 2021 vändes tillvaron med jobb och familj upp och ned för många, vilket kan vara en förklaring till nedgången bland kvinnliga ledare i svenska bolag. Även fast det går långsamt, ser det ut som att utvecklingen börjar vända åt rätt håll igen, säger Marianne Langhorn, Head of People Nordics på Dun & Bradstreet, i ett uttalande.

Annons

Blickar vi mot våra nordiska grannländer kan vi också se att den svenska utvecklingen sticker ut i negativ bemärkelse. I Norge var visserligen motsvarande minskning 2 procent, men i Danmark såg man en ökning med 0,1 procent och i Finland en ökning med 3,1 procent.

Tittar man på den totala könsfördelningen är kvinnorna fortfarande i klar minoritet. Under 2022 hade bara 11 procent av de svenska bolagen en kvinnlig majoritet i ledande befattningar.

De har kommit längre

Här kan man även konstatera att bolagens storlek har betydelse. Bland större bolag med mer än 250 anställda hade 29,7 procent en majoritet kvinnor i ledande befattningar. Bland företagen med 50 till 250 anställda var motsvarande siffra 16,4 procent. I de små bolagen med upp till 50 anställda var man nere på 12,4 procent.

Statistiken visar att större företag kommit längre med jämställdheten i toppskiktet. Vi tror att större bolag dels arbetar med frågan mer aktivt och förväntningarna på dem är större, säger Marianne Langhorn.

Annons