Ännu ett starkt kvartal för e-handeln

I dagarna presenterade Handelns Utredningsinstitut tillsammans med Posten AB omsättningen för den svenska e-handeln under det andra kvartalet 2010. Siffrorna visar på en tydlig uppgång med hela 10,7 % jämfört med samma period föregående år. Det betyder att e-handeln ökar i förhållande till marknaden totalt, som under perioden visade en ökning med dryga 2 %.

Om siffrorna fortsätter i samma anda kommer omsättningen totalt att bli över 24 miljarder och e-handeln kommer då att utgöra 4,5 % av den totala handeln. Anledningarna till ökningen anses varra de många nya e-företagen, den förbättrade servicen, sociala medier och de fördelar e-handel har gentemot traditionell shopping.

Annons

För mer information: http://www.hui.se/web/Nyhet_100903.aspx.

Annons