Appricot Life lägger ned butik – tar sikte mot börsen

"Det är jävligt tufft, men också intressant".

Appricot Life-kedjan, som är auktoriserade Apple-återförsäljare och serviceställen, stänger butiken på Kungsgatan i Stockholm och skjuter samtidigt på premiären av den nya butiken i Örnsköldsvik. Samtidigt fick de anställda inte sin lön den 25:e april och enligt uppgifter ska kedjan hotas av konkurs. Men medan de förstnämnda uppgifterna bekräftas av av Peter Selemark, vd på ägarbolaget Matera Retail Group och Appricot life, så tillbakavisar han kraftfullt den sistnämnda.

Det stämmer inte alls att vi skulle vara på väg i konkurs. Det kan jag dementera helt och hållet, säger Peter Selemark till Ehandel.

Annons

Angående lönerna så var de satta att bli utbetalda den 29:e och sedan blev ett antal försenade, med per i dag har alla anställda fått sin lön. I våra avtal står det inte heller att lönen ska utbetalas specifikt den 25:e, utan månadsvis, fortsätter han.

Anledningen till förseningen av löneutbetalningarna ska delvis ha varit diskussioner med ägarna kring storleken på tillförsel av kapital. Men att butiken på Kungsgatan läggs ner bekräftar han alltså och förklarar att försäljningen legat på för låga nivåer, särskilt under pandemin, för att kunna ha kvar den.

Den har varit under översyn en lång tid för oss. Man kan jämföra med vår butik i Åre som under april sålde 50 procent mer. Det har varit väldigt låga flöden av människor till butiken i Stockholm och jag tror att en del av covid-effekterna när vi ser till handelsmönster kommer att kvarstå, framför allt i Stockholm. Tittar man på andra orter så ser man att myndigheternas restriktioner visserligen bromsar fort, men också avtar fort, säger Peter Selemark.

"Är i en uppstartsfas"

Han känner en osäkerhet överlag kring att ha butik i Stockholm framöver, utan istället blickar man mot andra lägen för eventuella nyöppningar.

Jag känner stor skepsis kring var i Stockholm man skulle kunna ha en fungerande verksamhet. Jag kan inte svara på det i dagsläget. Det är också där man har allra flest leveransalternativ med alla olika aktörer, medan tittar man på Örnsköldsvik och Åre så är det fortfarande mest Postnord som kör till ett ombud.

Butiken i Örnsköldsvik i sin tur har fått en väldigt blygsam inledning och hittills endast fungerat som en klicka & hämta-station. Öppningen skulle ha skett igår, tisdag, men så blev det alltså inte.

Det handlar om en försäkringsfråga. Vi hade fått en felaktig leverans av skyddsgaller, som vi måste ha för att vårt försäkringsbolag ska godkänna. Måtten stämde inte, så vi kunde inte montera upp dem. Jag kan inte öppna en butik med ett miljonlager som sedan kanske drabbas av ett inbrott första veckan och inte kunna få ersättning för det. Butiken ligger längs E4:an, så den risken kan man inte helt bortse ifrån, säger Peter Selemark.

Han beskriver att Appricot Life befinner sig i en uppstartsfas och att det därför inte är helt enkelt att få ihop allt i dagsläget. Att man etablerade butikskedjan under pandemin ska också ha påverkat negativt. Bolaget är i dag inte vinstdrivande, utan beroende av ägarnas kapital för att balansera utbetalningar och varuförsörjning.

Annons

Just nu är bolaget inte kassaflödespositivt. Vi är i en uppstartsfas, har öppnat lite nya butiker, vilket kostar pengar, och startat en retailkedja under en pågående pandemi. Det kan man ibland ifrågasätta - det är jävligt tufft men också intressant och utvecklande.

"Funnits en stark drivkraft"

Bolaget har i dag också en skuld till Skatteverket på strax under 2 miljoner kronor, men det ska snart vara åtgärdat enligt Peter Selemark. Det ska röra sig om en "miss i den interna administrationen" där löneskatter kommit in sent, men detta ska regleras "i princip per omgående". Han säger också att man som många andra bolag i dag kan skjuta upp den och att det kommer att "nolla ut sig" i längden.

Enligt våra uppgifter ska ni också titta på en börsnotering för koncernen på specifikt Nordic Growth Market, stämmer det?

Det är ingen hemlighet att ägarna har haft en diskussion att notera bolaget. Det är något som pågått hela tiden sedan man tog ut bolaget från Ambience. Det har funnits en stark drivkraft att genomföra en notering av koncernen. Flera av ägarna blev ju också ägare lite ofrivilligt. Det var antingen det eller att ta en rejäl kreditförlust.

Och när man blir med bolag på det viset, snarare än att starta ett själv från grunden, så är det klart att man kanske tittar på olika sätt att hitta andra vägar. Där kan en notering, eller vidareförsäljning vara några av alternativen.

Många i dag ställer om till och satsar hårt på e-handeln istället, det är inte vägen framåt även för Appricot Life?

Jag har jättesvårt att se ett bolag som Appricot ta andelar inom e-handeln. Som APR (Apple Premium Reseller) har du en väldigt specifik prisstruktur att förhålla dig till. Då kan man inte vara inne och priskriga på exempelvis Prisjakt. Och hamnar man sist i listan är det ingen idé att vara där, så därför har vi valt att inte vara det, säger Peter Selemark och avslutar:

Däremot tror vi på att fortsätta utveckla e-handeln. Även om jag tror att vår kundgrupp, som också är B2B till stor del, gillar att klämma på sina Apple-produkter innan man tar ut dem. Apple har en bra "feel" på sina produkter, en premiumkänsla som jag tror att konsumenterna uppskattar. Så därför tror jag att butikerna spelar en väldigt viktig roll.

Annons