Askås storsatsar – anställer helt ”fotbollslag”

I mer än 20 år har e-handelsleverantören Askås växt och utvecklats på alla fronter. Nu står företaget inför den största enskilda satsningen någonsin. Elva nya medarbetare har rekryterats för att möta efterfrågan från branschen.  – Det här visar att vi verkligen är attraktiva som arbetsgivare och nu får vi förutsättningar att skapa ännu bättre e-handelslösningar för befintliga och framtida kunder, säger VD Jonas Askås.

Det värmländska techbolaget Askås känner stark medvind för närvarande. I dag jobbar flera marknadsledande e-handlare med Askås som plattformsleverantör. Desenio, Care of Carl, CAIA Cosmetics och Nordiska Galleriet är några exempel.

Askås har nyligen avslutat en rekryteringsrunda som resulterat i elva nya medarbetare. Sex har redan börjat och värvnings-kampanjen fullbordas när ytterligare fem påbörjar sina anställningar i juni respektive augusti. 

Bakgrunden till satsningen ligger i ett aktivt ställningstagande under och efter det fjolår då utvecklingen för e-handeln påskyndades betänkligt av pandemin.

Corona innebar ju stora utmaningar för butikshandeln och detta var en orsak till att e-handeln i sin tur expanderade kraftigt. I genomsnitt ökade våra kunder sin omsättning med omkring 70 procent och branschen som helhet tog flera års kliv på kort tid, säger Jonas Askås.

Från årsskiftet har Askås lagt ännu mer resurser än tidigare på egen produktutveckling. Samtidigt är efterfrågan på utveckling och design från befintliga kunder större än någonsin. Lägger man sedan till ett fortsatt högt inflöde av små och stora nykundsprojekt blir förutsättningarna tydliga.

Ja, allt detta sammantaget har gjort att vi nästan inte sett någon gräns för vårt rekryteringsbehov. Den här satsningen är nödvändig för att kunna möta efterfrågan och det känns otroligt skönt att vi har varit så framgångsrika, säger Jonas Askås.

Jonas Karlsson, ny projektledare och Sofia Jareke, ny säljare tillsammans med Askås HR-ansvariga Amalia Rååd i mitten.

Tyngdpunkt på frontend

Sju av de elva tjänsterna förstärker Askås frontend-avdelning. Peter Smersfeldt är marknadschef på Askås och han berättar om ett ständigt ökande behov från e-handlarna gällande utveckling inte minst på frontend-sidan.

Det handlar om både enklare designförändringar och kompletta redesign-projekt på hundratals timmar. E-handlarna är oerhört medvetna om vad som krävs idag för att attrahera kunder och leda dem fram till konvertering.

Även backend-avdelningen förstärks som en del av satsningen. En del av utvecklingsarbetet är just nu fokuserat på Enterprise, highend-paketeringen av Askås e-handelsplattform, som lanserades under 2020.

Enterprise har tagits emot väldigt väl av marknaden och det är redan ett tiotal av våra större kunder som använder denna version av vår plattform. Sedan har ju en majoritet av e-handlarna vuxit kraftigt det senaste året, stora som små och det är självklart positivt för oss. Det är ingen tvekan att vi behövt få in fler utförare i organisationen och det har vi nu löst i och med den här satsningen, säger Peter Smersfeldt.

I och med nyrekryteringen ökar den samlade personalstyrkan hos Askås med 17 procent och från och med augusti kommer bolaget ha 61 anställda.

 

Läs mer om Askås lösningar för e-handel