C Land Logistics

Som neutral och oberoende speditör skapar vi logistik- och informationsflöden baserat på våra kunders förutsättningar. Vi samarbetar med världens främsta flygbolag och rederier för transporter till och från världens alla kontinenter. Vi strävar efter att skapa logistikflöden som ger våra kunder förutsättningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft. Commitment beyond borders – Always!

C Land Logistics erbjuder lösningar för interkontinental logistik. Vi arbetar med de dominerande fraktsätten sjöfrakt, tågfrakt och flygfrakt.

Förutsättningar till framgångsrik logistik ligger i god kommunikation och information. Du som kund ska alltid känna dig informerad. Därför har vi högt ställda krav på informationsflödet från våra leverantörer. Under hela processen följer vi frakten och håller dig uppdaterad och informerad så att du tryggt kan fokusera på annat. I COS – C Land Online System, kommer du som kund ständigt ha tillgång till den senast tillgängliga informationen om dina sändningar.

Commitment beyond borders. Always. För oss handlar det om vi ska ha ett genuint intresse för våra kunders affärer där antalet sändningar eller storleken på ditt företag inte sätter begränsningar utan vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans. Vi är engagerade över gränser och kontinenter för dina affärer. Har du behov av att hitta innovativa lösningar för att transportera ditt gods mellan kontinenter? Kontakta oss på C Land Logistics

Om företaget

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.

En av våra mest uppskattade lösningar är COS – C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar – oavsett transportslag.

Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid.

Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag?
Kontaktperson
molly.samuelsson@cland.se
Växel
033 340 12 00

Webbplats: https://www.cland.se