Logistics & Automation

Logistiken blir allt mer automatiserad, komplex och snabbföränderlig. Därför är den helt nylanserade mötesplatsen Logistics & Automation framtagen i samverkan med logistikbranschen för att matcha dess nuvarande behov och framtidsutmaningar.

Logistics & Automation är en mötesplats som är utformad för att matcha logistikbranschens snabba utveckling och de senaste innovationerna. En arena med nya format som kan växa över tid och stå stark som den självklara platsen för Sveriges alla logistiker att vända sig till för att nätverka, kompetensutvecklas och göra affärer. Logistics & Automation arrangeras i Stockholm och Malmö. Mässan sträcker sig även utanför Sveriges gränser och arrangeras i nio städer runt om i Europa. Tack vare den internationella prägeln är det möjligt att samarbeta över gränserna och dra viktiga influenser från den europeiska marknaden. Läs mer på logisticsstockholm.se

Om företaget

Kontaktuppgifter

Maria Perneros Geterud, Head of Event
tel: +46 704 34 45 18
e-mail: maria.geterud@easyfairs.com

Connie Wallace, Sales Executive
tel: +46 704 34 45 01
e-mail: connie.wallace@easyfairs.com

Nathalie Widén, Marketing Coordinator
tel: +46 704 34 45 58
e-mail: nathalie.widen@easyfairs.com

Webbplats: https://www.logisticsmalmo.se/sv/