Annons

What's NXT

INSIGHTS: Hur du kan förstå dina kunder bättre genom att analysera kundernas beteende

Genom att analysera data om kundernas beteende kan varumärken och marknadsförare ta rätt beslut i kommunikation och närvaro under kundresan oavsett om det handlar om att få användarna att engagera sig eller köpa. Läs hela artikeln (på engelska) här: How Customer Behavior Analysis Can Help You Understand Your Customers På vår kunskapsplattform Whats NXT kan…