Babyland till nytt jättelager – ”positivt ekonomiskt”

"Ett nav för e-handelslogistik".

Babyland flyttar in i ett nytt lager på hela 38 000 kvm, som uppförs av Catena i Företagsparken Morgongåva. Det innebär att man nu får stå på egna logistikben, efter att ha delat lager med Apotea då Pär Svärdson ligger bakom båda bolagen. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Babyland, som ska hantera sina e-handelsleveranser på platsen.

Morgongåva är ett nav för e-handelslogistik med en tydlig miljöprofil. När området växer stärks positionen ytterligare och de som verkar i området kommer kunna dra ännu mer nytta av de samordningsvinster som alltid uppstår i den här typen av kluster, det är positivt både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jörgen Eriksson, vd på Catena, i ett pressmeddelande.

Annons

Logistikanläggningen kommer att ha miljöcertifikat "Miljöbyggnad Silver" och ha solceller på taket.

Startskottet för byggnationen av det nya lagret ska gå under årets första kvartal och målet är att flytta in februari 2022.

Annons