Bankerna hotas av M-handel och nya betalsätt

Bankerna hotas av de mobila betallösningarna som inte alltid går via deras infrastruktur längre. Detta konstaterar Capgemini i sin årliga rapport kring betalmetoder. Samtidigt ser de en övergång till mobila betalningar även i e-handeln.

Enligt Capgeminis World Payments Report ökar mobila betalningar kraftigt samtidigt som tillväxten inom kortbetalningar mattas av. Bankerna hotas nu potentiellt av detta skifte även om de fortsatt har ett bra grepp även om de mobila transaktionerna.

Icke-kontanta betalningar ökade med 10 procent till 366 miljarder transaktioner 2013. Den dominerande tillväxten inom kortbetalningar sägs samtidigt mattas av något till förmån för olika mobila betallösningar.

Annons

Sverige är ett av de länder där man är bra på att betala icke-kontant men vårt grannland skall vara bäst i världen.

– I Sverige har bankerna under många år byggt upp effektiva infrastrukturer för kortbetalningar, girobetalningar och person-till-personbetalningar (Swish). Men Finland har lyckats ännu bättre och har flest icke-kontantbetalningar per invånare i världen, där Sverige kommer först på sjunde plats, säger Krister Rydmark, Specialist inom betalningar och cash management inom Capgemini Consulting.

E-handeln blir också mobil

Den nya rapporten skall även visa att e-handelsbetalningar också kommer att övergå till mobila betalningar. De mobila betalmetoderna förväntas öka med 61 procent per år och nå 47 miljarder betalningar 2015.

Bankerna fortsätter dock hålla ett hårt grepp om transaktionerna och sägs stå för 40 miljarder av dessa 47 miljarder mobila betalningar. En stark "extern" aktör skall till exempel vara PayPal som fördubblade sina mobila betalningar mellan 2012 och 2013.

Den globala tillväxten i e-handelsbetalningar skall ha minskat med cirka 4 procentenheter mellan 2012 och 2013 och anledningen till detta sägs vara övergången till mobila betalningar. I Europa förväntas dock e-handelsbetalningarna öka eftersom allt fler stora detaljhandlare går ut på nätet.

– Bankernas roll inom betalningar utmanas alltmer av nya aktörer, där Apples nya betalningstjänst Apple Pay är ett exempel. På flera håll i världen samverkar banker om utveckling av mobila plånböcker, samtidigt som kortnätverk som Visa och MasterCard investerat kraftigt i sina motsvarande mobila betalningstjänster, säger Krister Rydmark.

 

Annons

Källa: Press

Annons