Bemästra det oförutsägbara: intralogistiklösningar för konfektionsindustrin

Kundernas inköpsbeteende blir allt svårare att förutsäga. Vi kan göra en kvalificerad gissning, men vi vet faktiskt inte hur framtiden ser ut inom konfektionslogistik och intralogistikprocesser.

Den senaste tidens pandemihändelser har riktat strålkastarljuset på betydelsen av onlineinköp inom omnikanalsfären – men vet någon av oss verkligen hur mycket e-handeln kommer att fortsätta växa, och i vilken takt? Och hur ser framtiden ut för grossistleden och de konventionella detaljhandelskanalerna för traditionella företag? Vi vet att de kommer att förändras, men hur och i vilken grad? Konfektionsindustrin möter dessutom samma utmaningar som andra branscher i termer av pressade servicenivåer, ökade personalkostnader och personalbrist. Ingen är immun mot dessa realiteter.

En av nyckelfaktorerna för framgång är en robust, flexibel ochännu viktigareen effektiv leveranskedja. TGW kan hjälpa företag med ett intralogistikramverk specifikt utformat för flexibilitet på en marknad kännetecknad av multi- och omnikanaler. Stommen i våra dörr till dörr-lösningar är FlashPick®; ett orderhanteringssystem som effektivt hanterar alla kombinationer av orderprofiler, kanaler och varumärken.

Oavsett omständigheter kan ditt distributionsnätverk hantera alla ordrar smidigt och effektivt. Det är det vi menar med att våra kunder kan ”bemästra det oförutsägbara”.

 • Det är ett moduluppbyggt och flexibelt system utvecklat ”av TGW” 
 • ENKELT ATT BYGGA UT – Inga begränsningar i systemstorlek
 • OSLAGBART FLEXIBELT – Speciellt med affärsmodeller där snabba förändringar av lagerhållningsenheter och/eller produktsortiment förekommer
 • Varje modul inkluderar Pick-Center-One-Target-Sequence-arbetsstationer (PCOTS)
 • UTAN MANUELLT INGRIPANDE – Smart kombination av manuella arbetsstationer (PickCenter One) och robotarbetsstationer (PickCenter Rovolution) för helautomatisk hantering
 • KORTARE LEDTIDER – Möjlighet till snabbare leverans och/eller senarelagd orderhantering (ca 15 minuter från orderläggning till utleverans)
 • MILJÖVÄNLIG LOGISTIK – Maximal tillförlitlighet och lönsamhet tack vare energieffektiva komponenter med låga underhållskrav
 • FlashPick® kan hantera upp till 600 orderrader per timme med bibehållen hastighet

Fallstudie – Puma

 • Nytt logistiknav för Puma – FOREVER FASTER – i Geiselwind, Tyskland
 • Centralt nav för Europa som är ett av marknadens mest avancerade distributionscentra inom konfektionsindustrin
 • Yta:  63 100 m2
 • Antal lagerplatser: 713 000
 • SKU-antal: Ca 120 000
 • Produktionsvolym:  74 300 000 artiklar per år (2020) – snabbt, effektivt och tillförlitligt

Lösning och materialflöde

GODSMOTTAGNING OCH LAGERHÅLLNING

I godsmottagningsområdet hanterar Puma returer, emballage och stort gods.  Om återanvändningskriterierna är uppfyllda packas varan om och lagras, i likhet med gods i skyttelsystemet (713 000 lagerplatser). Stort gods placeras på speciella lagerplatser.

ORDERPLOCKNING – FLASHPICK®

Orderplockningsprocessen hanteras av det standardiserade FlashPick® orderhanteringssystemet. FlashPick® är det moduluppbyggda vara-till-person-systemet (Goods-to-PersonM; GTP) för plockning av varor. Affärsmodeller av omnikanaltyp drar speciellt stor nytta av systemet på grund av att det samverkar på ett flexibelt sätt med orderstrukturerna, och behandlar ordrar individuellt och oberoende av varandra.

Skyttelsystemet hämtar godset helautomatiskt och försörjer 27 manuella arbetsstationer för orderplockning (PickCenter One). Operatören vid arbetsstationen plockar därefter varorna direkt i kartonger eller plastlådor för vidare hantering. Strategin ”One Source. One Target.” betecknar ett system med maximal noggrannhet och oslagbar hastighet. 

Efter plockning returneras godset via skytteln till lagret, och ordern skickas antingen direkt för godsdistribution eller emballering.

UTLEVERANSOMRÅDE

I godsdistributionsområdet skickas godset antingen direkt till transportfordonen via utleveranssorterare, eller mellanlagras i en skyttelbuffert för internorder.  Skyttelbufferten är direktansluten till palleteringsrobotar (Autostax) som helt automatiskt stuvar de blandade kartongerna på pallar.

FLASHPICK® – SMART STYCKEGODSPLOCKNING.

FlashPick® – kärnan i lösningen – var ett givet val för Puma tack vare den helautomatiska hanteringen. Orderhanteringen är anpassad och flexibel. Detta betyder att sportprodukttillverkaren kan hantera såväl stora som små ordrar oavsett fluktuationer i orderstrukturerna. Detta möjliggör både senarelagda acceptanstider och snabbare leveranser – samtidigt. Systemet representerar ytterligare ett steg framåt i Pumas ”FOREVER FASTER”-strategi.

LIVSTIDSSERVICE – 10-ÅRIGT SERVICEAVTAL

Med vårt 10-åriga serviceavtal  säkerställs maximal systemtillgänglighet med transparenta och förutsebara kostnader. Sportprodukttillverkaren kan fokusera på sina kärnprocesser medan 30 TGW-tekniker arbetar proaktivt på plats med underhåll och fortlöpande förbättringar av systemet. Ytterligare fördelar för Puma är tydlig kostnadsredovisning och låga totala ägandekostnader.  

3 länkar

https://www.tgw-group.com/en/technologies/systems/flashpick-r

https://www.tgw-group.com/en/company

https://www.linkedin.com/company/tgw-scandinavia