Betalbolagen går ihop i jätteaffär – så påverkas e-handlarna

"En viktig milstolpe".

Nexi och Nets gör gemensamt sak och har ingått ett bindande avtal om en fusion genom ett utbyte av aktier. Nu vill bolagen skapa "en ledande paneuropeisk betalningsleverantör".

Fusionen ska säkerställa en fortsatt tillväxt och ökade möjligheter att investera ytterligare i "innovativa betallösningar".

Annons

Detta är en viktig milstolpe på vår resa att bli ledande inom digitala betalningar i Europa. Från vår position i Norden har vi de senaste åren utvecklats till en ledande europeisk aktör, som genom stark innovation har format vår bransch och skapat värdefulla lösningar för våra kunder och partners. Norden kommer att fortsätta vara viktigt för den nya koncernen, både för utvecklingen och kompetensen, eftersom det är den mest digitalt avancerade regionen i regionen i Europa, säger Bo Nilsson, koncernchef för Nets, till Ehandel.

Hur kommer svenska e-handlare att påverkas?

På kort sikt påverkar detta inte våra nordiska kunder. Men på längre sikt kommer de dra nytta av att vi ingår i en större grupp som möjliggör ökade investeringar i innovation av nya produkter. Med tanke på de skalfördelar och synergifördelar som kommer genom att gå samman till ett kombinerat företag kommer vi fortsätta att betjäna även befintliga kunder i Norden med mycket konkurrenskraftiga och innovativa nya lösningar.

Kommer Nets varumärke att försvinna till förmån för Nexi?

För närvarande finns inga planer på att förändra varumärket vad gäller Nets-relaterade aktiviteter, avslutar Bo Nilsson.

Den nya koncernen förväntas omsätta 2,9 miljarder euro och en beräknad EBITDA på 1,5 miljarder euro i år.

Annons