Betallösningar för E-handel utmanar Bankerna

Betal- och kreditkort fortsätter att vara de mest populära icke-kontanta betalningsätten. Men nu utmanas de traditionella bankerna på allvar av ny aktörer. Under 2014 förutspås mobila betalningar öka kraftigt enligt en rapport från Capgemini.

Användningen av betalkort ökade med 15,8 procent, till 124 miljarder transaktioner, globalt under 2011. Under samma år ökade användningen av kreditkort med 12,3 procent till 57 miljarder transaktioner.

Dock pekar branschens estimat på att både e-handelsbetalningar och mobila betalningar är på stark uppgång. E-handelsbetalningar förväntas växa med 16 procent och nå cirka 34,8 miljarder transaktioner under 2014.

Annons

Mobila betalningar förväntas öka med så mycket som 62 procent och nå cirka 28,9 miljarder transaktioner under samma år, varav antalet mobila betalningar via icke-bankerna beräknas öka med mer än 80 procent till 3,8 miljarder. Det enligt Capgeminis World Payments Report 2013.

Större möjligheter till konkurrens

Globalt ökade antalet icke-kontanta betalningar med 8,8 procent till 307 miljarder betalningar 2011, varav betalningarna i Sverige uppgår till knappt 1 procent, eller 2,7 miljarder. För 2012 beräknades antalet betalningar ha ökat med 8,5 procent globalt.

Utvecklingsländernas betalningar beräknas ha ökat mest med 20,6 procent, medan de utvecklade ländernas beräknas utgöra tre fjärdedelar av alla betalningar, men växa med mera blygsamma 4,8 procent.

Enligt rapporten ökar även innovationstakten inom betalningsområdet och man belyser fyra särskilt heta utvecklingsområden. Framgångsrik innovation kräver samverkan, mellan banker, med kunder och med nya aktörer inom betalningar.

– Rapporten visar att bankernas utmanas genom att allt fler nya aktörer erbjuder betalningstjänster, inom både e-handel och mobila betalningar. Nu har också ett nytt direktivförslag kommit från EU-kommissionen, Betaltjänstdirektivet II, som bland annat syftar till att ge de nya aktörerna ännu större möjlighet till att konkurrera på betalningsområdet, säger Krister Rydmark, ansvarig för Bank- och Försäkring inom Capgemini Consulting.

Källa: Press

Annons