Betydelsen av åtgärdsknapparnas form

Åtgärdsknapparna, för att t.ex. lägga till varor i kundvagnen, fortsätta till nästa steg eller för att godkänna en beställning, är, sin ringa storlek till trots, av betydelse för e-handelsverksamheten.

Det hävdar åtminstone Bryan Eisenberg i en intervju som getelastic.com tagit del av. Eisenberg menar att åtgärdsknappar med okonventionella former, dvs. inte rektangulära eller ovala, fungerar bättre, just på grund av formens ovanlighet.

Annons

Åtgärdsknappar formade som en kundvagn eller ett plustecken drar uppmärksamhet till sig och ökar sannolikheten till klick.

Vilken form på åtgärdsknappen som lämpar sig bäst är dock avhängigt webbsidans layout och målgruppens preferenser, skriver getelastic.com. En annan aspekt att ta i beaktande är att en alltför okonventionellt utformad åtgärdsknapp kan leda till att kunden inte uppfattar ikonen som en åtgärdsknapp.

Annons