Boob i lönsam tillväxt – rekordår med stark e-handelsökning

Över hälften via egen e-handel.

Vi har tidigare kunnat berätta om mammornas modebutik, Boob Design, som de senaste åren sett en nedåtgående trend där 2019 också uppvisade röda siffror. Nu meddelar dock Boob att man är tillbaka på banan igen.

Pandemin till trots gör vi vårt bästa år resultatmässigt någonsin. Strategierna vi satte i slutet 2019 med fokus på egen e-handel, ett slimmat sortiment med hög relevans och hårdare segmenterad marknadsföring passade de nya omständigheterna väl, säger Mia Seipel, grundare och vd på Boob Design, i samband med siffrorna.

Annons

“Har inlett 2021 starkt”

Den totala omsättningen landade på nära 45 miljoner kronor under 2020, vilket enligt företaget ska vara en ökning med 7,5 procent jämfört med året innan. Resultatet sköt samtidigt i höjden. Från ett negativt resultat året innan till ett resultat på 5,2 miljoner kronor för 2020.

I kombination med det förtroende vi har byggt upp under åren vad gäller hållbarhet, kvalitet och service hade vi en bra bottenplatta. Vi behövde inte göra en omställning utan kunde lägga full kraft på att fortsätta optimera vårt erbjudande och relationen med våra kunder. Tack vare fokus på få saker och ett fantastiskt team där alla är involverade i frekvent försäljningsuppföljning och kostnadskontroll lyckades vi bra 2020 och har även inlett 2021 starkt, säger Mia Seipel.

Den egna e-handeln, som ska stå för 56 procent av omsättningen, ökade under året med 27 procent.

Annons