Boozt fälls mot sitt nekande: ”Är vilseledande”

Oklart antal rabatter.

Vad betyder egentligen "nästan allt"? Enligt en förargad, potentiell konsument till Boozt bör det innebära majoriteten av produkterna. Så när vederbörande tog emot e-handelsjättens utskick med ämnesraden: "Precis börjat: Upp till 50% rabatt på nästan ALLT!" bara för att upptäcka att så inte var fallet, så slutade det med en anmälan till Reklamombudsmannen.

Personen noterar i anmälan att redan på sida ett av 49 är det rea på färre än tio produkter av totalt 120 stycken, och trenden fortsätter över sida två, tre och fyra. Först senare börjar de rabatterade produkterna bli fler till antalet, men de är inte i majoritet. Så reklamutskicket är direkt missvisande, menar anmälaren.

Annons

Detta håller dock Boozt inte med om alls.

I detta specifika fall har annonsören valt att kom­­­municera ”upp till 50% på nästan ALLT" eftersom mer än 90 procent av allt på hemsidan var rabatterat. Det var alltså endast färre än 10 procent av varorna som inte var rabatterade under denna kampanj, skriver man i ett yttrande.

Men trots modebolagets invändningar väljer Reklamombudsmannen att gå på anmälarens linje och fälla mailutskicket. Detta då man anser att Boozt inte presenterat några bevis för att det verkligen var rea på 90 procent av produkterna.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt sanno­likt får intryck av att det är rabatt på nästan allt som annon­sören erbjuder på sin webbplats. Annonsören har i sitt yttrande an­givit att mer än 90 procent av produkterna varit rabatterade under kampanjen. Reklam­ombuds­mannen kon­staterar dock att annonsören inte inkommit med underlag som styrker att så är fallet. Reklamen är därför vilse­led­an­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s reg­ler, skriver RO i sitt utlåtande.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!