Boozt om påstådda Google Ads-fusket: ”Saknas utrymme”

Nu ändrar modejätten i annonserna.

Är det något man älskar som e-handlare så är det att få ordentligt med klick på sina Google Ads-annonser. Ett sätt att lyckas är att erbjuda ett lågt pris som lockar in kunden på sajten.

Det är något modejätten Boozt specialiserat sig på. Men deras strategi för att, ja, boosta klicken har inte uppskattats av alla. Vi har mottagit flera mail, där man påpekar att Boozt dragit nytta av begränsningar i Google Ads och att sökjätten sett åt andra hållet.

Annons

När Boozt, eller Booztlet, dyker upp i Google shopping-annonserna gör man det ofta med det i särklass lägsta priset. Vad som dock inte synts är att det priset många gånger är villkorat. Det vill säga att man måste köpa minst en vara till för en viss summa, för att uppnå priset som visas på Google.

Det kan till exempel röra sig om en tröja som vid en första anblick kostar 400 kronor. Men väl inne på sajten får konsumenten reda på att det priset endast gäller vid ett köp av en till vara för exempelvis minst 699 kronor. Om så inte är fallet kostar den annonserade tröjan 700 kronor istället.

Huruvida detta är en bra eller mindre bra kundupplevelse är förstås upp till var och en att bedöma. Men klart är att flera e-handlare har reagerat på den här annonseringsmetoden.

Dyrare för konkurrenter

Då Boozt annonserade pris är så pass mycket lägre än konkurrerande webbutiker med samma varor får Boozt en hög clickthrough rate (CTR). Då både quality score, alltså kvaliteten och klickpris drivs av CTR, så blir priset per klick lägre för Boozt. Ett lägre bud kan nämligen hamna över dyrare annonser om kvaliteten och relevansen anses vara hög. Och samtidigt som Boozts CTR ökar, så minskar även konkurrenternas.

Det här är förstås extra känsligt under rea-festerna och julhandeln, som är direkt avgörande för många aktörer. Att då få betala ett för högt pris för sina annonser kan vara skillnaden mellan ett plus- och ett minusresultat.

Om man rapporterat en sådan här Boozt-annons direkt till Google har den också plockats bort, då Google anser att den bryter mot deras policy för prissättning i annonser. Men kvar fanns fortfarande tusentals och åter tusentals av de här annonserna. Vi hörde därför av oss till Boozt med frågor kring den här annonseringsmetoden.

Varför gör Boozt så här? Det blir ju både vilseledande för konsumenten och drabbar konkurrenter?

Det du undrar över är kopplat till två olika former av prisnedsättning, där den ena formen är en så kallad rak rabatt med X procent och den andra formen är en så kallad villkorad digital rabattkupong. Den digitala rabattkupongen kan endast nyttjas om särskilda villkor är uppfyllda. De exakta villkoren varierar från kampanj till kampanj, men består ofta i att kupongens rabatt kan nyttjas om kunden köper minst X produkter till ett totalt värde om minst Y kr. Det är alltså inte korrekt att "rabatten ökar" om man köper två varor. Den villkorade kupongen är överhuvudtaget inte tillämplig om man inte köper minst två varor, säger Johan Mikaelsson, chefsjurist på Boozt, via mail.

Annons

Han menar också att man inte haft möjlighet att visa via Google Ads hur det annonserade priset är villkorat, på grund av hur Google Ads är utformat.

Vad gäller Boozts marknadsföring via Google Ads, så stämmer det att priserna som visas där är priser med eventuell kupongrabatt avdragen. I all annan marknadsföring kontrollerar Boozt både utformning och innehåll av annonser, men så är det inte riktigt när det kommer till Google Ads, där Google till stor del sätter ramarna för innehåll och utformning.

"Hade gärna utvecklat villkoren"


Annons med justering

Det till trots har man nu korrigerat sina annonser med villkorade erbjudanden, genom att märka upp dem i textlänken.

I syfte att särskilt upplysa kunden om att kupong-priset i en Google Ad gäller under vissa förutsättningar, så framgår det numera av själva annonstexten att erbjudandet ifråga är villkorat ("*Villkorat erbjudande"). Boozt hade gärna utvecklat villkoren närmare i annonsen, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme. Istället utvecklas villkoren närmare på sidan som kunden hamnar på om den klickar på Google-annonsen. Vår uppfattning är att denna form av marknadsföring ligger i linje med Googles riktlinjer, säger Johan Mikaelsson.

Annons