Boozt upp 26% i Q2: ”Är mycket nöjd med vår starka prestation”

Booztlet.com rusar i omsättning.

En tillväxt på knappt 26 procent, vilket innebar att omsättningen kom upp i nära 899 miljoner kronor. Så ser facit ut när modehandlaren Boozt i dag redovisar sina siffror för det andra kvartalet. Samtidigt ökade företagets rörelseresultat till 48,9 miljoner från de 34,1 miljoner som uppmättes under Q2 förra året. 

Jag är mycket nöjd med vår starka prestation under årets utmanande andra kvartal. Under kvartalet har Boozt.com haft en fortsatt stark utveckling med en nettoomsättningstillväxt på 21 procent, och Booztlet.com har ökat takten med en nettoomsättningstillväxt på 156 procent, kommenterar Boozts vd Hermann Haraldsson.

Annons

Kundnöjdheten är fortfarande mycket hög och nyckeltalen på ordernivå utvecklas enligt förväntan. Betryggande är att det genomsnittliga ordervärdet i Boozt.com var oförändrat jämfört med föregående år och att returandelen återgick till förväntad nivå efter det högre utfallet under första kvartalet. Tillväxten drevs av att befintliga kunder ökade sin inköpsfrekvens samt att inflödet av nya kunder var högre än föregående år, fortsätter han.

För hela det första halvåret visar Boozt upp en omsättningstillväxt på drygt 27 procent, medan rörelseresultatet dock låg kvar på i stort sett samma nivå som första halvåret 2018.

"Visar hur flexibel vår affärsmodell är"

Han tar dock också upp att den pressade prisnivån i branschen har drabbat många aktörer negativt, eftersom de har fått öka antalet kampanjer för att bli av med sina inköpta varor. För Boozts del ska det dock ha gått förhållandevis bra. 

I likhet med första kvartalet resulterade den kampanjdrivna marknaden i en hävstångseffekt avseende marknadsföringskostnaderna online, vilket kompenserade för den pressade bruttomarginalen utan att bromsa tillväxten av nya kunder. Trots pressen på bruttomarginalen förbättrades den justerade rörelsemarginalen för kvartalet till stabila 5,2 procent, vilket visar hur flexibel vår affärsmodell är.

I går eftermiddag gick Boozt ut med att företaget har köpt det Köpenhamnsbaserade apputvecklingsbolaget Touchlogic. Tanken är att köpet ska öka företagets kompetens inom apputveckling och mobila hemsidor. I Touchlogics kontor kommer Boozt dessutom att etablera Boozt Innovation Lab, som ska hjälpa e-handlaren att ligga i framkant inom framtidens modeförsäljning. 

Annons