Booztlet utklassar Boozt – ökar med 90 procent

Trotsar tapp i branschen.

En tillväxt på 19 procent. Så ser facit ut när Boozt.com i dag presenterar sina siffror för årets tredje kvartal. Samtidigt har företagets outlet-verksamhet vuxit med 90 procent, vilket innebär att bolagets samlade omsättningstillväxt landade på 22,3 procent. I kronor och ören motsvarar det strax över 764 miljoner kronor under perioden juli till och med september.

Avmattningen i klädbranschen, särskilt i Sverige och Danmark, ökade över sommaren vilket avspeglas i Boozt.com:s tillväxt på 19 procent under kvartalet. Däremot visade Booztlet.com en fortsatt stark trend med 90 procents tillväxt under kvartalet. Vi är glada över vår förmåga till en stark leverans avseende våra viktigaste nyckeltal: kundnöjdheten är fortsatt mycket hög, genomsnittligt ordervärde ligger på samma nivå som föregående år och inflödet av nya kunder ökar fortfarande jämfört med föregående år. Balansräkningen är stark med en sund lagernivå, vilket ger oss flexibilitet att anpassa oss till de många möjligheter som uppstår på en utmanande marknad, kommenterar Boozts vd Hermann Haraldsson i ett pressmeddelande.

Annons

Samtidigt som det alltså var lite tuffare än normalt på försäljningssidan tog även resultatet en smäll under kvartalet.

Justerar ner tillväxtprognosen

Under det aktuella kvartalet försämrades Boozts rörelseresultat från minus 28,8 till minus 40,8 miljoner kronor.

Efter de senaste säsongernas nedåtgående trend avseende bruttomarginalen har vi sett en något ökad bruttomarginal under början av den pågående höst/vintersäsongen jämfört med föregående år, vilket är uppmuntrande. Under kvartalet gick dock den rapporterade bruttomarginalen ner på grund av en annorlunda försäljningsmix samt en tidig nedskrivning av Boozt.com:s varulager från tidigare säsonger. Det nedskrivna lagret kan ge en bättre marginal i Booztlet.com under innevarande säsong, vilket mer än uppväger för nedskrivningens negativa påverkan. Trots den lägre bruttomarginalen ökade den justerade rörelsemarginalen, drivet av skalfördelar i marknadsföringskostnader samt administrations- och övriga kostnader, fortsätter Hermann Haraldsson.

På grund av bland annat avmattningen i branschen väljer nu Boozt att justera ner sin prognos för helåret 2019. Totalt räknar bolaget nu med en tillväxt på mellan 23 och 26 procent, vilket kan jämföras med de över 27 procent som tidigare kommunicerats.

Annons