Borgenär kritiserar Brandos och dess rekonstruktör

En av Brandos borgenärer kräver att bolagets företagsrekonstruktionen upphör. Borgenären kritiserar Brandos och dess rekonstruktör för bristfällig finansiell information. Man säger också att det saknas en långsiktig och kortsiktig plan för hur bolaget ska kunna bli lönsamt.

I slutet av maj lämnade Brandos AB in en begäran till tingsrätten om företagsrekonstruktion. Det efter att bolaget samlat på sig skulder på 90 miljoner kronor till sina leverantörer. Så sent som i förra veckan kom dock rapporter om att Brandos skulle kunna klara sig i genom krisen.

Men innan rekonstruktionsplanen kan beviljas måste dock minst 40 procent av fordringsägarna godkänna förslaget om avskrivningar på 75 procent. Något som inte alla verkar så sugna på.

Annons

En av Brandos borgenärer kräver nu via Stockholms tingsrätt att företagsrekonstruktionen upphör. Borgenären, som är en av flera hundra, kritiserar Brandos och dess rekonstruktör för bland annat bristfällig finansiell information.

I handlingarna som inkom till Stockholms tingsrätt i förra veckan kritiserar, Shoe Repair Swedens ombud, Brandos och rekonstruktören Kent Hägglund på en rad punkter.

Det trots att 40 procent av antalet borgenärer och kapital som krävs för att företagsrekonstruktionen ska vara möjlig, står bakom ackordsförslaget på 25 procent.

Har noll förtroende

Ombudet anser att varken rekonstruktören eller Brandos kan säkerställa att det finns pengar för att betala ut ackordet på 25 procent.

- Borgenärerna saknar helt möjlighet att ta del av och på en riktig genomarbetad finansiell grund för att kunna fatta beslut huruvida ackordet är skäligt samt om bolaget ens har framtida möjligheter att dels bli vinstdrivande dels ha positiva likvida medel för att kunna utbetala detta, skriver ombudet.

Ombudet skriver också att det saknas en långsiktig och kortsiktig plan för hur bolaget genom en rekonstruktion ska kunna bli lönsamt.

- När inte ens vd:n för Brandos vet hur mycket bolaget har i kassan eller vad man sålt i kronor under sommaren utan enbart pratar i termer om hur många kunder bolaget har finns noll förtroende att denna rekonstruktion skulle leda till något för oss borgenärer, skriver ombudet.

Annons

Källa: Habit

Annons