8 överanvända engelska ord som du bör undvika i en översättning

När man översätter till engelska kan valet av de rätta orden ha stor effekt. Genom ett rikt ordförråd kan textförfattarens tankar och känslor förmedlas mer exakt. Dessutom blir texten trevligare att läsa. Men översättningens kvalitet dras ofta ner av överanvända (och ärligt talat tråkiga) ord.

Här redogör vi för de mest överanvända orden som du bör undvika.

Att hålla det enkelt har sina fördelar. Men att förlita sig på överanvända ord kan leda till översättningsfel, och till att författarens avsikter inte förmedlas helt korrekt. Dessutom blir översättningen simpel och tråkig.

När man översätter till engelska är det bättre att leta efter synonymer som skapar en både träffsäker och fängslande text där inget av innehållet går förlorat. Detta gäller primärt komplicerat och specialiserat innehåll. Här följer en lista med engelska ord som används för ofta, samt synonymer som man kan ersätta dem med:

 

1. Good

”Good” är ett extremt allmängiltigt ord, men det används ofta i översättningar till engelska. Det förmedlar inte någon kraftfull innebörd, men förekommer ofta till exempel i sammansättningar som ”good project”, ”good film” eller ”good collaboration”. ”Good” kan enkelt ersättas med mer fängslande synonymer som:

 • perfect
 • unique
 • profitable
 • fruitful
 • beneficial

Det viktiga budskapet här är att man bör välja ett ord som passar bättre i sammanhanget, och som förmedlar betydelsen i originalbudskapet mer exakt.

synonymer till good – summalinguae.com

 
2. Important

”Important” är en annan term som man enkelt kan byta ut. Att säga ”a meeting was important” är ganska allmänt, och man lägger inte till någon information för läsaren. Använd andra, mer betydelserika adjektiv, till exempel:

 • urgent
 • key
 • relevant
 • valuable
 • major

synonymer till important – summalinguae.com

 

3. Interesting

Precis som ”important” och ”good” har ordet ”interesting” egentligen ingen inneboende innebörd. Det finns många alternativ till ”interesting” som inte bara är mer fängslande att läsa, utan som dessutom innehåller mer information:

 • intriguing
 • engaging
 • entertaining
 • full of possibility
 • compelling
 • attractive

synonymer till interesting – summalinguae.com

 

4. Like

Relationer människor emellan innehåller så många färger och nyanser att man sällan kan begränsa beskrivningen av dem till bara ”liking”. För att skapa en fängslande översättning bör du söka efter språkliga nyanser och ord som inte är lika självklara. På engelska kan människor:

 • admire
 • adore
 • respect
 • inspire

synonymer till like – summalinguae.com

 

5. Angry

Man gör även klokt i att undvika överanvända engelska uttryck när man beskriver människors känslor. Ordvalet beror naturligtvis på den idé som källtexten förmedlar, men ”angry” är ännu ett adjektiv som används för ofta. När översättningen handlar om ilska och förargelse kan du använda dig av engelska adjektiv som:

 • irritated
 • exasperated
 • outraged
 • furious
 • resentful

synonymer till angry – summalinguae.com

 

6. Beautiful

När en översättning handlar om att lyfta fram skönhet bör du satsa på ett mer sofistikerat ordförråd. ”Beautiful woman” säger inte särskilt mycket. Välj istället adjektiv som till exempel:

 • dazzling
 • delightful
 • breath-taking
 • charming
 • alluring

synonymer till angry – summalinguae.com

 

7. Many

Var försiktig när du ska beskriva stora kvantiteter. ”There were many people in the store” kanske inte beskriver situationen i sin helhet. ”Many” kan enkelt ersättas med mer beskrivande ord som:

 • numerous
 • abundant
 • countless
 • vast
 • innumerable

synonymer till many – summalinguae.com

 

8. Things

En av favoriterna bland de mest allmängiltiga engelska orden är ”things” som vi äger, köper eller gör.

Men denna oprecisa term förmedlar inte lika mycket värde som en beskrivning av det objekt eller den kategori som saken gäller. Välj ett synonymt uttryck för att göra översättningen mer innehållsrik och för att förstärka budskapet.

synonymer till thing – summalinguae.com

 
Det övergripande budskap som vi vill förmedla är att du inte ska vara rädd för att använda uttryck som inte hör till de vanligaste. Ibland kan de hjälpa dig att uttrycka exakt det som författaren vill förmedla. Använd en synonymordbok online, eller en app med ett rikt utbud av synonymer.

Och ibland kan du behöva hjälp av en professionell översättningsbyrå med översättare som är specialiserade inom olika specifika områden och branscher och som har engelska som sitt modersmål.