5 tips och tricks som gör ditt företags e-learningprogram engagerande och effektiva

Vi, liksom miljoner människor världen över, tillbringar allt längre tid online. Vi arbetar hemifrån, har kontakt med våra vänner via videosamtal och handlar en mängd olika varor samt underhållning på nätet. Och så plötsligt är vi nu tvungna att göra detta i ännu högre utsträckning. Det som tidigare har varit bekvämt att göra online blir allt mer en daglig nödvändighet, och många företag kämpar med att hålla sina anställda engagerade och aktiva i olika e-learningprogram. Om du är en av dem som arbetar med detta, och om du tycker det är svårt att lansera online-utbildningsprogram som är väl anpassade till din organisation, kan du ha nytta av den här artikeln.

Kan online-utbildning matcha samma kvalitet som traditionell utbildning ansikte mot ansikte? Det är absolut möjligt att närma sig samma kvalitet. Ta hjälp av dessa fem centrala faktorer för att lyfta dina online-utbildningsprogram till nya höjder:

1. Individuellt anpassad e-learning

Utforma personliga utbildningsvägar för att optimera dina trainees inlärningskurva. De flesta online-utbildningar är i dag utformade med en så universell utbildningsväg som möjligt. Men personliga detaljer kan göra mycket för att förbättra deltagarnas upplevelse och detta är dessutom en nödvändig faktor för goda resultat. Det har visat sig vara kontraproduktivt att satsa på generiska utbildningsvägar som alla anställda får gå, från ny personal till högsta ledningen. Om man individanpassar utbildningen kommer alla att vilja gå den och känna sig väl omhändertagna.

2. Företagets e-learningkultur

Skapa en miljö som främjar dina anställdas lärande. Låt dem få veta hur viktigt det är att öka sin kompetens, visa de incitament och riktvärden som bevisar fördelarna, inte bara för företaget utan – vilket är det allra viktigaste – även för dem själva. Dagens moderna affärsvärld kräver att man hela tiden utbildar sig, utvecklar sin kompetens och omskolar sig. Om du kan göra online-utbildningar till en grundpelare i din organisation blir det lättare att väcka dina anställdas engagemang för varje kurs som du utarbetar för dem.

3. Mål

För att kunna utvärdera din strategi och dina anställdas framsteg måste du fastställa mätbara mål. Det är inte svårt att mäta resultaten av insatserna i kompetensutveckling, så länge du fastställer målet innan du utformar allas utbildningsväg. Kom ihåg att standardisera resultaten, men glöm inte att ta höjd för faktorer som geografisk plats och arbetskultur, så att du kan bedöma framstegen på ett rättvisande sätt.

4. Spelifiering och utmaningar i det verkliga livet

Att beställa en online-utbildning är enkelt. Men att få människor att engagera sig i utbildningen är en helt annan sak. Gamification, det vill säga att spelifiera lärandet med mekanismer från spelvärlden, är den rätta (men inte enkla) vägen att gå för att väcka deltagarnas uppmärksamhet, och – vilket är ännu viktigare – att behålla den under hela utbildningen. Dina anställda kommer att tycka att utbildningsprogrammet är mer intressant, roligare och mer underhållande. Du kan dessutom öka deras engagemang genom att introducera små utmaningar och priser i den fysiska världen. Men glöm inte att göra dina kurser kulturellt relevanta för att maximera dina anställdas deltagande.

5. Smidiga och flexibla online-utbildningar

Att investera i en e-learningkurs som är utformad på ett smidigt och flexibelt sätt ger dig mycket högre avkastning på investeringen än om du nöjer dig med att köpa en gammaldags bok med en onlinekurs. I dagens ständigt föränderliga affärsklimat krävs en hög nivå av flexibilitet och smidighet inom alla avdelningar, även FoU. I takt med att din verksamhet växer dyker fler oberäkneliga utmaningar upp, och du behöver förse dina medarbetare med rätt verktyg för att kunna hantera dem. Dessa verktyg behöver vara tillräckligt flexibla och anpassningsbara.

Nu är frågan: varför ska man lägga ner så mycket arbete på detta? Vad kan du förvänta dig att få ut av det?

Tillgänglighet

Dagens teknikdrivna samhälle innebär en möjlighet för dig att göra ditt företag maximalt tillgängligt. Med e-learningverktyg har du dessutom chans att göra situationen ännu mer uppnåelig. Och det fungerar i båda riktningarna:

  • Genom att använda online-utbildningsprogram blir ditt företag attraktivare och mer tillgängligt för (potentiella) medarbetare.
  • Du kan nå branschens största talanger utan att behöva anstränga dig lika mycket. En framgångsrik rekryteringsstrategi kräver att du kan erbjuda personer du vill anställa onlineprogram för introduktion eller omprofilering, även om de bor på annan ort eller i ett annat land.

E-learningprogram för företagMobilitet

Både företaget och de anställda vinner på att man skapar en mobilitetsvänlig miljö. Intern rekrytering, och omplacering av anställda från en avdelning till en annan (eller omlokalisering till en annan geografisk plats), främjas i extremt stor utsträckning av framgångsrika online-utbildningsprogram. Och som vi nämnt tidigare blir ditt företag tillgängligt för de talanger som kanske inte bor i regionen.

Skalbarhet

Din räckvidd blir i det närmaste oändlig med hjälp av online-utbildningar. Utan verktyg som främjar arbete på annan plats krävs ett stort mått av ekonomiska och mänskliga resurser för att utbilda nya anställda eller implementera uppdaterade rutiner. E-learning bidrar till att eliminera den digitala klyftan, och med detta verktyg klarar du uppgiften utan större ansträngningar.

Effektiva och standardiserade resultat

I en virtuell miljö blir det enkelt att lättare nå bättre och snabbare resultat. Men kom ihåg: om du leder ett globalt företag behöver du inkludera ett steg där du tar fram rätt lokaliseringsstrategi för e-learning så att dina utbildningsprogram blir användbara för dina anställda som finns på olika geografiska platser, som talar olika språk och som har vuxit upp i olika kulturer. Prata med våra lokaliseringsexperter om hur du kan skapa en omfattande, flerspråkig e-learningstrategi som passar just ditt företag.

Den nuvarande globala hälsokrisen avslöjar brister när det gäller standarder för online-utbildningar. Men det kan även innebära en möjlighet att implementera en uppsättning regler som syftar till att göra företagets e-learningkurser till en mogen och praktisk upplevelse, snarare än en interaktionslös nödvändighet som alla bara vill få överstökad. Gör e-learning till en grundpelare i din organisation, skapa individuellt anpassade utbildningsvägar för dina anställda, och låt dem ha lite roligt under tiden – resultaten kommer inte att låta vänta på sig.