Brid – världens första klimatpositiva byrå

2019-10-03 Kommunikationsbyrån Brid har som första byrå i världen blivit klimatpositiva enligt den internationella certifieringen PAS 2060. Det betyder att Brid når upp till de tuffaste kraven och klimatkompenserar alla sina utsläpp genom hela värdekedjan – plus lite till.

– Vi har mätt alla våra utsläpp under ett års tid med hjälp av klimatberäkningsbolaget Zero Mission. Men vi mäter inte bara våra egna utsläpp, utan även alla andra indirekta utsläpp, till exempel våra frilansares och underleverantörers koldioxidutsläpp. Även mängden data vi skickar över nätet. Ja, precis allt. Varenda liten koldioxidekvivalent, säger Colm O’Callaghan, creative director Brid.
För att få anses som klimatpositiva behöver man sänka sina utsläpp snabbare än Parisavtalets rekommendationer. Brid har skapat en ”carbon management plan”, en plan över hur byrån ska åstadkomma en reducering av sina koldioxidutsläpp de tre kommande åren. För 2018 klimatkompenserar Brid sina utsläpp med 150 procent.

– Om vi kan uppnå de här resultatet på tio anställda hos oss på Brid, så kan alla. Målet 2020 är att kunna räkna utsläpp per projekt och kommunicera det till våra kunder. Vi vill också hjälpa andra företag i kommunikationsbranschen att göra samma sak. Då kan vi som bransch ha en större effekt på klimatet än vad vi som byrå kan åstadkomma, säger han.

Det är inte bara klimatpositiva nyheter som präglar Brid, även tillväxtkurvan pekar spikrakt uppåt. Under 2019 har Brid haft en tillväxt på 95 procent, jämfört med föregående år.

– Vi ser att vår kunskap och vårt engagemang för klimat och hållbarhet matchar efterfrågan hos våra kunder. Något som stärker byrån både internt och externt. Att upprätthålla en hög tillväxttakt och samtidigt ha så låg klimatpåverkan som möjligt kräver stor drivkraft och övertygelse hos hela byrån. Vi hoppas att fler väljer att följa i samma gröna fotspår, säger Linda Segerblom, vd Brid.

För att läsa mer och ta del av certifikatet, besök vår hemsida här.

Kontakt:
Colm O’Callaghan colm.ocallaghan@bridagency.se 070-259 00 54

Om företaget