C Land Online System – första steget till en digitaliserad logistikkedja

De senaste årens utmaningar har tydliggjort sårbarheten i de globala logistikkedjorna. En större insyn och transparens hjälper dig att möta utmaningarna, vilket gör att du kan fatta snabbare och mer välgrundade beslut. Läs mer om hur du tar första steget till en digital och mer motståndskraftig logistikkedja med C Land Online System.

De senaste två åren har logistikbranschen lärt sig leva med en mer oförutsägbar verklighet. En tryggare tid kommer, men vissa förändringar är här för att stanna. Allt fler har nämligen insett fördelarna med en ökad insyn och uppföljning av logistikkedjan. Något som är möjligt genom digitala verktyg, där all information kring dina sändningar finns uppdaterad och tillgänglig. Och ett transparent informationsflöde bidrar till en tåligare varuförsörjning, även efter att pandemins effekter klingat av. Den digitaliserade logistikkedjan är definitivt här för att stanna.

 

COS – den enkla lösningen till en digitaliserad logistikkedja

COS är C Lands digitala kundplattform för logistik. Via plattformen får du som jobbar med inköp, logistik eller planering kontroll över din logistikhantering. All information uppdateras i realtid. Det ger insyn, överblick och en möjlighet att ta mer välgrundade och snabbare beslut. Resultatet blir en tåligare och mer flexibel logistikkedja.

COS är tillgängligt för alla C Lands kunder. Vi har lyft ut tre delar som de flesta har nytta av, oavsett bransch, omsättning eller fraktvolymer.

1. Snabba kalkyler och tydliga, detaljerade fraktofferter

Calculate and Book är den funktion som allra flest kunder uppskattar. Det är enkelt att jämföra priser mellan olika fraktlösningar och se vilket alternativ som blir bäst för dig, till exempel så kan du göra prisjämförelser mellan LCL och FCL. Du får också fraktkalkylen nedbruten per styck eller per kolli. Därmed kan du konkret se vad varje enskild produkt kostar att ta hem och använda det som en grund för vilken fraktlösning du väljer. Det blir helt enkelt lättare att läsa offerter och fatta välgrundade beslut.
I Calculate and Book kan du även se hur priserna skiljer sig mellan sjöfrakt, flygfrakt och tågfrakt. Med all nödvändig information tillgänglig, bara ett par enkla knapptryck bort, har du alltid ett bra beslutsunderlag tillgängligt.

2. Transparent informationsflöde för ökad kontroll

COS fungerar ofta som en kontrollfunktion för våra kunder. Med uppdaterad information i realtid kan du följa dina sändningar och sedan planera övrig verksamhet utifrån den informationen. I COS ser du den tänkta tidsaxeln för din sändning, denna information uppdaterar vi också längs resans gång för att ni ska ha den senaste informationen om er sändning och på så sätt se när godset beräknas vara framme. Du kan även boka inlandstransporten från hamnen fram till ditt lager.

COS kan även förenkla och effektivisera din internkommunikation. All information gällande era import- och exportsändningar är alltid direkt tillgänglig och uppdaterad, något som gynnar hela verksamheten. Aktuell och korrekt information innebär att ni kan undvika tidskrävande diskussioner och frågeställningar.

3. Full spårbarhet och relevant dokumentation

Arkivfunktionen i COS innebär att alla dokument som rör dina sändningar finns i systemet. Avtal, fakturor och tulldokument är alltid sökbara och tillgängliga. Det kommer antagligen finnas tillfällen där du behöver tillgång till specifik information kring enskilda sändningar, och då är det fördelaktigt att ha allt sökbart och på samma ställe. Ett typexempel är vid tullrevisioner. Då underlättar det att ha nödvändiga dokument enkelt tillgängliga.

 

Upptäck alla fördelar med C Land Online System

Verktygen i COS är utvecklade för att hjälpa dig som kund att fatta snabbare och mer välgrundade beslut kring din logistik. Kontakta oss för att få en bra genomgång av dina förutsättningar och möjligheter.