CDON och GIAB utökar samarbetet

Under flera år har GIAB och CDON tillsammans utvecklat ett samarbete kring effektiv returhantering.

Med start 2019 har GIAB (Godsinlösen Nordic AB) ett helhetsåtagande där man sköter hela CDON’s eftermarknadshantering. Med syfte att förlänga livet på produkter på ett effektivt och hållbart sätt hanterar GIAB samtliga av CDON’s garantiärenden, returer och reklamationer. När produkterna återförs på marknaden igen fyndas dessa via CDON’s marknadsplats och GIAB’s e-handel www.returhuset.se . Nu utökas samarbetet med fortsatt fokus på hållbarhet. CDON anlitar GIAB Consulting för att genomföra en kartläggning av CDON’s befintliga hållbarhetsarbete. Med målet att etablera en agenda framåt, syftar uppdraget till att ge CDON förslag på områden att prioritera i sitt framtida hållbarhetsarbete.
CDON tar detta kliv för att satsa mer på att integrera hållbarhet i sin verksamhet. GIAB är stolta och glada över uppdraget.

”I och med att vi redan idag driver ett nära samarbete så är vi väl insatta i CDON’s verksamhet, detta ger självklart spännande potential.
Uppdraget i sig är ett bra exempel på hur GIAB Consulting arbetar. Vi kombinerar teori och praktik och utnyttjar synergierna mellan våra affärsområden inom bolaget.
Vårt uppdrag är att bidra med värde, såväl hållbarhetsmässigt som affärsmässigt”.

 /Matilda Jarbin, COO & Sustainability manager GIAB.

 

Läs mer om GIAB Consulting: https://www.godsinlosen.se/foretag/tjanster/consulting/

Läs mer om RE:commerce: https://www.godsinlosen.se/foretag/tjanster/cirkular-godshantering/

 

Om företaget

GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som ger produkter ett nytt liv genom cirkulärekonomiska principer. Genom innovativa lösningar har vi utvecklat traditionellt återbruk genom digitalisering, effektivisering samt generering av hållbarhetsdata. Genom insamling, rekonditionering, up-cycling, reparation och vidareförsäljning till slutkonsument återbrukar vi alla sorters produkter. Främst handlar det om flöden från E-handel, producenter, logistikbolag samt försäkringsbranschen . Alla produkter är spårbara och verifierade genom vår plattform med lönsamhet och hållbarhet i fokus. Avsättning sker via GIAB:s plattform som exponerar produkterna i våra egna kanaler Returhuset.se, Returhuset.no, samt bäst lämpade marknader, exempelvis Tradera, CDON Marketplace och Blocket. Vi har även en fysisk outlet på ca 3500kvm, Returhuset.

Kontakta oss:
info@godsinlosen.se
Webadresser:
www.godsinlosen.se   www.returhuset.se   www.returhuset.no
Företagssida: https://www.ehandel.se/author/godsinlosen-nordic

Webbplats: http://www.returhuset.se