CDON och GIAB utökar samarbetet

Under flera år har GIAB och CDON tillsammans utvecklat ett samarbete kring effektiv returhantering.

Med start 2019 har GIAB (Godsinlösen Nordic AB) ett helhetsåtagande där man sköter hela CDON’s eftermarknadshantering. Med syfte att förlänga livet på produkter på ett effektivt och hållbart sätt hanterar GIAB samtliga av CDON’s garantiärenden, returer och reklamationer. När produkterna återförs på marknaden igen fyndas dessa via CDON’s marknadsplats och GIAB’s e-handel www.returhuset.se . Nu utökas samarbetet med fortsatt fokus på hållbarhet. CDON anlitar GIAB Consulting för att genomföra en kartläggning av CDON’s befintliga hållbarhetsarbete. Med målet att etablera en agenda framåt, syftar uppdraget till att ge CDON förslag på områden att prioritera i sitt framtida hållbarhetsarbete.
CDON tar detta kliv för att satsa mer på att integrera hållbarhet i sin verksamhet. GIAB är stolta och glada över uppdraget.

”I och med att vi redan idag driver ett nära samarbete så är vi väl insatta i CDON’s verksamhet, detta ger självklart spännande potential.
Uppdraget i sig är ett bra exempel på hur GIAB Consulting arbetar. Vi kombinerar teori och praktik och utnyttjar synergierna mellan våra affärsområden inom bolaget.
Vårt uppdrag är att bidra med värde, såväl hållbarhetsmässigt som affärsmässigt”.

 /Matilda Jarbin, COO & Sustainability manager GIAB.

 

Läs mer om GIAB Consulting: https://www.godsinlosen.se/foretag/tjanster/consulting/

Läs mer om RE:commerce: https://www.godsinlosen.se/foretag/tjanster/cirkular-godshantering/