Conversion API: Vad det är, varför man använder det och potentiella fallgropar

E-handeln fortsätter att växa snabbt, och det kommer inte minska den närmaste tiden. Apples nya lansering av iOS14 sätter dock käppar i hjulet för många annonsörer när spårningsmöjligheterna minskar pga ökad kontroll för användarna över hur ens data delas. Ett verktyg som då kan vara användbart att addera är Facebook Conversion API.

Vad är Facebook Conversion API och hur fungerar det?

Tidigare känt som Facebook Server-Side API, tillåter Facebook Conversion API företag att göra mer riktade och effektiva annonser till kunder och målgrupper utan att vara beroende av Facebook Pixeln. Conversion API upprätthåller nämligen dataskydd eftersom det inte är beroende av cookies eller andra webbläsarbaserade verktyg. Det hjälper företag att spåra sin aktiviteter från webben när webbaserad spårning inte längre tillåts och kan även övervaka företags målgruppers offline-aktiviteter såsom tex telefonsamtal. 

Varför bör annonsörer bry sig om konsumentbeteende offline?

Att endast Facebook-pixeln på plats kommer i många fall inte längre räcka pga ökad att användare i större utsträckning får valmöjlighet att neka spårning av ens aktiviteter online via iOS14. Detta skapar ett stort problem för många annonsörer som använder data de får in om sina kunders aktiviteter för att hitta nya, liknande kunder på ett kostnadseffektivt sätt. För de mest datadrivna annonserna kan spänningsbortfall orsaka stor skada i annonseringens effektivitet. Mindre datadrivna annonserer riskerar främst att inte längre kunna mäta annonseringens effektivitet, vilket kan leda till att de flyttar investeringen till andra, mindre effektiva kanaler. 

Conversion API bidrar med möjlighet att behålla spårning trots iOS14s nya uppdatering, och på så sätt både säkerställa möjlighet att mäta effektivitet av annonsering på samma premisser som tidigare, men också behålla samma optimerings-möjligheter. 

Att lägga till Facebook Conversion API kan utöver detta bidra med en fullständig bild av dina kunders offline- och online-aktiviteter. Det finns många branschen där konsumenter först undersöker en viss produkt online innan de handlar i butik och i många av de fallen baseras kundernas köpbeslut på den information de har samlat online om varan de vill köpa. Via Facebook Conversion API kan företag som är beroende av både försäljning online och offline anpassa och förbättra effektiviteten i sina framtida annonskampanjer.

Vilka är de potentiella fallgroparna för Facebook Conversion API?

Facebooks Conversion API är ett utmärkt verktyg utifrån vad det kan bidra med till ett företag, men det har också sina egna begränsningar, åtminstone för tillfället. Det är en teknisk integration som måste göras till företags servrar och en sådan uppsättning göras inte alltid med enkelhet och utan problem. Uppsättningen bör göras med försiktighet och uppsikt från utvecklare och systemansvarige för att garantera att inga problem som påverkar webben uppstår. När väl integrationen är på plats är andra problem som kan uppstå matching, ogiltiga data-nycklar, och ogiltiga parametrar. Det bästa för att minimera denna risk är att komplettera med pixel-spårning. 

Slutsats

Det handlar om ditt företags resultat. Med pandemin som fortfarande skapar förödelse över hela världen kämpar företag för att överleva. Om du driver ett företag som är beroende din annonsering på Facebook och Instagram eller driver både online- och offline-försäljning är det bra att ha både Facebook Pixels och Facebook Conversion API på plats. Dessa verktyg ger dig möjlighet att spåra, bedöma och analysera målgruppens beteende, så att du kan skapa effektivare annonskampanjer. De hjälper dig att optimera, inte bara dina annonserings-strategier utan också förbättra dina kunders shoppingupplevelse.