E-handel, Brexit och uppdateringar i ditt affärssystem

Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU vilket betyder att de bör klassas som icke EU i samband med försäljning och inköp. Företagets register och öppna transaktioner bör uppdateras från inställning EU till icke EU

Förutsättningar

Enligt skatteverket.se:

Svenskt företags köp av varor från brittiskt företag där transporten påbörjas före utträdet men avslutas efter utträdet.

Om du som svenskt företag köper en vara från Storbritannien och transporten av varan påbörjas före Storbritanniens utträde ur EU, men varan anländer till Sveriges tullgräns efter utträdet, ska ditt inköp behandlas som import och inte som ett unionsinternt förvärv. Det är de allmänna reglerna för import som gäller.

Svensk företagsförsäljning av varor till privatpersoner i Storbritannien

Vid export av varor ska du som säljare inte ta ut någon moms. Det är fråga om export när ett svenskt företag säljer en vara till en privatperson i Storbritannien och transporten påbörjas i Sverige före utträdet och anländer till Storbritanniens tullgräns efter utträdet. Det innebär att du som säljare inte ska ta ut svensk moms på försäljningen. Du som säljare ska även ha dokumentation som visar att varan har transporterats ut ur EU.

Uppdateringar som behöver göras i ditt affärssystem

Dina kunder och leverantörer behöver uppdateras, likaså öppna ordrar och fakturor som inte är bokförda inkl. returordrar och kreditar samt in- och utlevererat som inte har fakturerats/matchats. BrightCom hjälper dig med att uppdatera på alla dessa ställen genom att du får välja till vilket nytt värde de ska uppdateras med.

Artikeln fortsätter här

Om företaget
BrightCom är partner till Microsoft och affärssystemet Dynamics 365 Business Central med fokus på e-handelsbranschen. BrightCom har färdiga integrationer till de vanligaste e-handelsplattformarna, 3PL med WMS, betalningslösningar, utökad drop-ship-funktionalitet, kemikalieskatt, avtalsfakturering, varianthantering och mycket mer. Telefonnummer: 040-60 60 200   E-post: sales@brightcom.se Företagssida: https://www.ehandel.se/author/brightcom
Webbplats: https://brightcom.se/microsoft-dynamics-365-business-central/