E-handelns framtid: Sex viktiga trender

E-handelsbranschen är utan tvekan värd att satsa på, även under rådande hälsokris. Enligt Cushman & Wakefield växer denna marknad med 18 % per år i Polen, och enligt prognoserna kommer den att nå 80 miljarder polska zloty (drygt 187 miljarder svenska kronor) under de närmaste åren.[1] Segmentet växer sida vid sida med den tekniska utvecklingen och de ökande kraven från konsumenterna.

För att kunna hävda dig i konkurrensen måste du hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom e-handel.

Mycket har förändrats sedan 1994 när Amazon grundades och e-handeln föddes. Nya lösningar och tekniker har vuxit fram, varumärken konkurrerar globalt och konsumenterna har blivit mer medvetna.

Idag förväntar sig klienter service av högsta kvalitet och skräddarsydda shoppingupplevelser. Att sätta kunden i centrum för uppmärksamheten har inneburit att de största aktörerna på marknaden hela tiden övervakar de viktigaste e-handelstrenderna och undersöker vilka aktiviteter som leder till det största antalet nya kunder. Låt oss titta på sex särskilt spännande trender inom e-handeln.

Här följer en lista med de viktigaste e-handelstrenderna för 2020:

1. Stordata

Enligt ”E-commerce Trends Report 2020”, sammanställd av Divante, är lösningar baserade på insamling och bearbetning av data de viktigaste trendmakarna. Dessa datalösningar hjälper företag att bättre förstå vad konsumenterna önskar sig. Det handlar om teknologier som stordata (Big Data), maskininlärning och artificiell intelligens (AI). När dataanalyser utförs på ett korrekt sätt ger de dig möjlighet att nå klienten, förstå dennes behov och beteenden, och väcka engagemang.

Kreativa stordatadiagram - summalinguae.com

2. Artificiell intelligens (AI)

Du bör utnyttja algoritmer för artificiell intelligens när du ska hantera storskaliga kunddata. Enligt Divante-rapporten tror mer än 30 % av cheferna inom e-handeln att AI blir den viktigaste e-handelstrenden som kommer att forma branschens framtid. Inom e-handeln används artificiell intelligens allt mer för att rekommendera kunder specifika inköp och komma med förslag som är perfekt anpassade till den enskilda kunden.

Artificiell intelligens - summalinguae.com

3. Dialogrobotar

Alla teknologier som förbättrar kommunikationen med kunderna kommer också att bli mer betydelsefulla, och här spelar dialogrobotar en viktig roll.

Enligt Grand View Research kommer marknaden för chatbotar och virtuella assistenter att ha växt till 1,25 miljarder amerikanska dollar 2025.[2]

Det är inte förvånande med tanke på att dialogrobotarna skapar en vänlig miljö för användarna, och att de svarar på deras frågor dygnet runt, snudd på i realtid. Genom att använda datorstödd översättning kan de förse kunder världen över med information på deras egna språk. Att stödja den traditionella kundservicen med teknik, eller att till och med helt överge konceptet med ”manuell” hjälp, har många fördelar, bland annat snabbare kommunikation och lägre kostnader.

Kundservice - summalinguae.com

4. Automatisering av marknadsföring

Den kravfulla och dynamiska e-handelsbranschen måste kontinuerligt förbättras för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Detta inkluderar lösningar för automatisering av marknadsföringen, vilket hjälper dig att kommunicera med dina kunder på ett träffsäkert sätt.

Moderna e-handelsplattformar konstrueras nu för att kunna identifiera kunder samt webbplatsanvändare, i syfte att ge dem personanpassat innehåll. Till exempel kan företagen, genom att automatisera marknadsföringen, automatiskt gruppera kunderna i segment som sedan används av marknadsförare för att skapa riktade kampanjer.

E-handelns framtid - summalinguae.com

5. Röststyrd handel

I framtiden kommer allt fler kunder att använda sin röst för att söka efter och köpa produkter.

Enligt Gartners prognoser kan företag som investerar i röststyrd handel öka sina e-handelsintäkter med 30 %.

Fler och fler användare använder röstassistenter som Google Assistant och Amazon Alexa, eftersom de skapar en intuitiv och enkel e-shoppingupplevelse. En kund behöver bara ge röstassistenten ett kommando – sedan är det klart! Betalningen sker automatiskt med ett anslutet betal- eller kreditkort. Transaktionen baseras med andra ord helt på röstkommandon.

Röstmeddelande - summalinguae.com

6. Content marketing

Content marketing är en av de mest stabila och långvariga trenderna inom e-handeln. Enligt Divante är högkvalitativt, engagerande innehåll den bästa metoden för att fånga konsumenternas uppmärksamhet.[3]

Men det är viktigt att komma ihåg att innehållet bör anpassas till de behov som ens kunder i olika länder har, och att förmedla detta innehåll på deras egna språk. Detta gäller översättningar av produktbeskrivningar, texter och marknadsföringsmaterial, såväl som lokalisering av videofilmer och grafiskt material.

För att innehållet både ska väcka uppmärksamhet och förstås bör det anpassas till lokala seder, till den lokala kulturen och till kundernas vanor.

Content is king - summalinguae.com

[1]Rapport: Jak ugryzc e-commerce w magazynie, Cushman & Wakefield, 2019.

[2] https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-chatbot-market.

[3] https://divante.com/ecommerce-trends#key-findings.

Om företaget
Summa Linguae Technologies är en översättningsbyrå med 30 års erfarenhet på den nordiska marknaden. Sedan 2018 verkar vi globalt. Våra kontor finner ni bland annat i Sverige, Danmark, Norge, USA, Kanada, Polen, Rumänien och Indien. Summa Linguae Technologies är Nordens ledande översättningsbyrå inom e-handel. Bland våra kunder finns Ellos, Gudrun Sjödén, Jula och Panduro. Telefonnummer: 031-346 15 00 E-post: office_se@summalinguae.com Företagssida: https://www.ehandel.se/author/summa-linguae-technologies
Webbplats: https://summalinguae.com/sv/varatjanster/e-handel-oversattning-av-webbshoppar/