E-handlare – Är du redo för EUs nya momsregler?

Är du e-handlare och din totala försäljning till konsumenter i andra EU-länder överstiger 99.680 SEK (10.000 EUR)? Då påverkas du av EUs nya momsregler som gäller från och med 1 juli 2021. Med de nya bestämmelserna vill EU förenkla och förtydliga regelverket för företag inom distanshandel.

 

Från och med 1 juli inför EU en gemensam omsättningströskel som gäller vid unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder. Överstigs omsättningströskeln ska försäljningen beskattas med den momssats som gäller i EU-landet där köparen finns.

Vidare skall ditt företag rapportera och betala lokal moms i respektive EU-land där kunden har sin hemvist. För att detta skall bli smidigare att hantera kan svenska företag sköta momsdeklarationen och betala moms för sin EU-försäljning via Skatteverket, genom OSS (One Stop Shop).

 

Påverkas ditt företag?

Överstiger din totala försäljning till konsumenter i andra EU-länder det gemensamma gränsbeloppet 99.680 SEK (10.000 EUR) per rullande 12-månaders period, så påverkas du av det nya regelverket.

 

Några viktiga detaljer

  • Säkerställ att er webbshop och affärssystem kan hantera rätt moms per vara och EU-land, så att det blir rätt moms vid försäljningen och att du sedan enkelt kan bokföra och redovisa momsen för varje EU-land.
  • Momsregistrera ditt företag för EU-försäljning via Skatteverket.
  • Du behöver lämna in momsredovisning per land, för all EU-försäljning till svenska Skatteverket via OSS-deklaration (exkl. Sverige).
  • ​​​​​​​Att du gör en inbetalning av EU-moms till Skatteverket, som sedan fördelar hela beloppet till respektive EU-land.

 

Specters affärssystem förenklar momshanteringen för e-handlare

Specter har mångårig erfarenhet av att hjälpa e-handlare med momshantering för internationell B2C-försäljning. Med Specters affärssystem integrerat till din e-handelsplattform blir administrationen av moms enkel när du säljer till konsumenter inom EU eller till länder som t.ex. Norge och Storbritannien.

 

Har du ett bra systemstöd för detta idag?

Specter lanserar nu en EU-paketering av lösningen Internationell Momshantering. Detta gör att både bokföring och momsredovisning kan skötas enkelt och kostnadseffektivt, och hjälper ditt företag att hantera kraven från EU och Skatteverket.

Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss för en personlig konsultation på sales@specter.se eller +46 (0)304-649400.

 
Information från Skatteverket och EU

 

Notera: Eftersom alla detaljer från Skatteverket ännu inte är offentliggjorda kring införandet av OSS bör varje företag undersöka vad som gäller för just deras företag, saker kan ändras. Vår text skall inte betraktas som juridisk rådgivning och är endast avsedd för informationsändamål.