En kunds framgångshistoria: Så gjorde vi programvaran flerspråkig

Ett internationellt design- och teknikföretag använde lokalisering som verktyg för att leverera programvara till en global publik. När ett internationellt design- och teknikföretag ville lansera en ny version av sin innovativa programvara på den globala marknaden bad man Summa Linguae Technologies (SLT) att ta fram olika språkversioner för användare i olika länder.

Så här gick vi tillväga när vi hjälpte kunden att framgångsrikt skapa lokaliserad programvara och spara tid och pengar på framtida översättningsinsatser.

Utmaningen

Det aktuella design- och teknikföretaget ingår i en världsledande koncern inom teknik, forskning och utveckling. Deras kundlista täcker vitt skilda områden som fordonsindustrin, flyg- och rymdteknik, försvar och flotta, järnvägssektorn, infrastruktur och transport, energi, industri- och konsumentbranschen, hälso- och biovetenskap, kommunikation, halvledare och elektronik, programvara och internet samt finanssektorn och den offentliga sektorn.

Denna enorma och mångskiftande organisation har kontor i Amerika, Europa, Afrika och Asien. Antalalet anställda uppgår till cirka 270 000, och de är spridda över nästan 50 länder. Koncernen har mångårig erfarenhet av kontakter med kunder och klienter över hela världen, och därför är tydlig, begriplig kommunikation centralt i alla delar av verksamheten.

När företaget förberedde lanseringen av en ny programvara för den internationella marknaden var det mycket viktigt att alla användare skulle uppleva den som skapad på deras egna språk.

Eftersom det gäller ett multikulturellt företag med klienter som är spridda över hela jordklotet skulle felaktiga produktöversättningar kunna få mycket allvarliga konsekvenser. En missvisande instruktionsmanual för en viktig programvara skulle till exempel kunna bli en ren katastrof. Heltäckande och korrekt lokalisering av programvara är därför ett måste för detta företag.

Lösningen

När kunden hade försett SLT med den senaste versionen av sin programvara (version 3) började vårt team planera för att skapa ett ändamålsenligt översättningsminne.

För dig som inte är så insatt i lokalisering än är ett översättningsminne (translation memory, TM) en databas som innehåller texter från tidigare översättningar, både i form av originalspråksversionen och den översatta texten. Poster i databasen delas upp i minsta möjliga meningsfulla ordgrupper, till exempel ”välj ett alternativ” eller ”den blå knappen”.

När en ny text analyseras används ett TM för att automatiskt identifiera matchande poster och föreslå översättningar från databasen. Ju större databasen är, desto färre fraser behöver översättas från grunden, det vill säga utan databasens hjälp. Översättningen går då snabbare, och kostnaden för lokaliseringsprocessen sjunker.

När det gäller denna klient fanns det ett tillgängligt TM från version 1, men när vi gjorde en inledande analys av filerna upptäckte vi många skillnader mellan den text som användes för version 1 och den som krävdes för version 3.

För att överbrygga denna informationsklyfta bad SLT om att få använda version 2 av programvaran. Denna hade inte lokaliserats. Vi fortsatte sedan med att lokalisera version 2 och använde processen för att bygga upp ett omfattande TM. Det användes sedan som ett mycket effektivt TM för lokaliseringen av version 3.

Så här beskriver Amol Agarwal, produktionschef för SLT APAC, de stötestenar vi lyckades bemästra under projektets gång: ”Det fanns initialt en del bristande överensstämmelser som gjorde lokaliseringen till en utmaning. Vi kunde dock härleda felet till ofullständigheter i översättningsminnets källspråksinnehåll. Istället för att erkänna oss besegrade lyckades vi navigera runt problemet och leverera en förstklassig lösning.”

Denna innovativa lokaliseringsprocess hade ytterligare en fördel, nämligen att vi skapade en fullt ut uppdaterad och användbar TM-databas åt kunden.

Resultatet

Projektet resulterade i:

  • omfattande lokalisering av en stor och komplex programvara som gör det möjligt för människor i olika länder att använda den på samma sätt som om den från start vore utformad på deras egna språk
  • en komplett TM-databas som kan användas för framtida programuppdateringar och nya produkter som ska lanseras på den internationella marknaden.

Om du vill veta mer om SLT:s tjänster vad gäller lokalisering av programvara är du välkommen att kontakta oss här. 

Om företaget

Summa Linguae Technologies är en översättningsbyrå med 30 års erfarenhet på den
nordiska marknaden. Sedan 2018 verkar vi globalt. Våra kontor finner ni bland annat i
Sverige, Danmark, Norge, USA, Kanada, Polen, Rumänien och Indien.
Summa Linguae Technologies är Nordens ledande översättningsbyrå inom e-handel. Bland våra kunder finns Ellos, Gudrun Sjödén, Jula och Panduro.

Telefonnummer: 031-346 15 00

E-post: office_se@summalinguae.com

Företagssida: https://www.ehandel.se/author/summa-linguae-technologies

Webbplats: https://summalinguae.com/sv/varatjanster/e-handel-oversattning-av-webbshoppar/