FCL eller LCL? Så väljer du rätt

När du bokar transport av ditt gods behöver du också välja containerlösning – Full Container Load (FCL) eller Less Container Load (LCL). I vissa fall är valet självklart, i andra fall behöver du tänka över alternativen lite mer innan du bestämmer dig. Vi har sammanställt information som förhoppningsvis gör ditt val enklare.

FCL – Full Container Load

Vid tåg- eller sjöfrakt är FCL-lösningar ett vanligt alternativ som många väljer. FCL innebär helt enkelt att ett företag fraktar sitt gods i en hel container, oavsett hur stor del av containern som fylls. Självklart fylls en container i regel så långt det går för att hålla så god ekonomi som möjligt i transporten.

LCL – Less Container Load

I de fall du inte har tillräckligt mycket gods för att fylla en container finns alternativet att samlasta gods med andra företag. Detta kallas LCL och innebär att du köper en del av utrymmet i en container. Du kontrollerar helt enkelt ditt transportbehov och köper det antal kubikmeter som krävs. Dessutom kommer godset pallat och klart till din leveransadress, vilket gör det lättare att hantera godset vid ankomst.

 

FCL – bästa alternativet vid större volymer

För att bestämma vilken lösning som är bäst behöver man självklart utgå från hur sändningen ser ut. Godsets volym är den faktor som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, hur stor plats godset faktiskt kräver av en container styr ofta den ekonomiska aspekten av frakten. Det finns olika containerstorlekar att välja mellan och för att en FCL-lösning ska bli så bra som möjligt så ska man utgå från godsets volym och sedan välja den containern där man kan utnyttja platsen maximalt.

En av de stora fördelarna med att köra gods i en full container är att containern stängs hos leverantören och öppnas inte förrän den anländer till mottagaren, på detta sätt vet du att ditt gods är orört.

 

De vanligaste typerna av container

20’ – 20 fots container. Kapaciteten uppgår till drygt 28 kbm
40’ – 40 fots container. Kapaciteten uppgår till drygt 58 kbm
40’hc – 40 fots container. Kapaciteten uppgår till drygt 68 kbm

 

LCL – vid god framförhållning och mindre volymer

När du har mindre volymer att frakta är en LCL-lösning alternativet för dig. Detta innebär att du köper delar av platsen i en container och du betalar för det utrymmet du utnyttjar. Våra speditörer hanterar LCL-lösningar dagligen. En 40-fots HC container med LCL-sändningar innehåller ofta gods från 6–7 olika företag. Ibland kan det till och med vara det dubbla.

En LCL-lösning kräver också lite mer hantering, godset ska samlastas i en container och sedan lossas när det anländer till ankomstdestinationen. Ledtiden blir därför några dagar längre för en LCL-sändning jämfört med en FCL-sändning, men oavsett containerlösning så rekommenderar vi alltid en god framförhållning.

Vi arbetar med samarbetspartners som hanterar LCL-sändningar dagligen och de är experter på att hantera gods, både gällande lastning och lossning, så godset är i trygga händer trots extra hantering.

 

Jämför FCL och LCL – få svar direkt

Om du är osäker på vilket alternativ som passar din sändning bäst så finns vi här för att vägleda er till att ta rätt beslut. Sedan har vi också vår digitala kundportal C Land Online System – COS där du enkelt kan jämföra priser på FCL och LCL-lösningar. Med fraktavtal kopplat till ditt företag kan du på egen hand skapa offerter och jämföra logistiklösningar för att snabbt och enkelt kunna agera. Vill du veta mer om COS kan du läsa vidare här eller kontakta oss!