Flygfrakt – när passar det bäst? Fyra steg till en lyckad frakt

Flygfrakt passar när kraven på korta ledtider och hög precision är stora. Men som med alla transportsätt har det sina för- och nackdelar. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på för en lyckad flygfrakt.

När det behöver gå snabbt från punkt A till punkt B är flygfrakt det bästa alternativet. Med flyg kan du få ditt gods från Asien och Kina till Europa och Sverige på ett par dagar, jämfört med veckor om du väljer sjöfrakt. Men snabbheten kräver också kompromisser. Sjöfrakt tar längre tid, men kan i gengäld transportera stora volymer till en lägre kostnad. Flyget innebär en större kostnad och vissa begränsningar när det gäller godset, i både volym, vikt och storlek. Flygets miljöpåverkan gör det också mindre lämpligt för större volymer.

Det som främst avgör om gods lämpar sig för flygfrakt är

  • Tiden – hur snabbt behöver godset vara på plats?
  • Volymen – hur mycket gods behöver transporteras?
  • Vikt och storlek – hur tungt och skrymmande är ditt gods?

Vanligtvis transporteras främst dyrt och känsligt (så kallat högvärdigt) gods via flyg, som till exempel elektronik. Men det passar också bra för mindre skrymmande gods med låg vikt och volym, där kravet på korta ledtider är stort. Klädkollektioner flygs ofta till destinationer världen över inför fotograferingar, kläder som i normala fall inte anses högvärdigt gods och i stället transporteras via sjöfrakt.

 

Ledtider – så lång tid tar flygfrakt

Ledtiderna för flygfrakt beror på var i världen du vill skicka varorna. Vi brukar säga att det tar lite längre tid än att resa själv. Ofta finns det flera tillgängliga rutter mellan två destinationer, vilket skapar möjlighet att välja det bästa alternativet. Ibland är det viktigt att godset kommer fram snabbt och andra gånger kan man acceptera en längre ledtid, vilket oftast betyder en lägre kostnad.

 

Fyra steg till en lyckad flygfrakt

För att du ska få ut störst värde av din flygfrakt gäller det att ha koll på fyra grundläggande saker: Om varorna innehåller något som kan klassificeras som farligt gods, slutdestination för godset, godsets storlek samt leveransvillkoren.

1 Håll koll på farligt gods

När vi ska boka frakt via flyg behöver vi ha koll på vad det är för varor som ska transporteras. Vissa typer av gods kan inte skickas via exempelvis passagerarflyg, utan kräver specifika tillstånd. Innan du funderar på flygfrakt behöver du därför ta reda på om det är något i kollit som kan klassas som farligt gods? Exempel på farligt gods är batterier, färg och produkter som innehåller aerosoler. Osäker? För att få reda på om dina varor klassas som farligt gods är du välkommen att höra av dig till oss.

2 Välj rätt rutt mellan destinationerna

Var skickas dina varor ifrån, och vilken är slutdestinationen? Utgå från den informationen när du väljer avgående och ankommande flygplats. Det är inte ovanligt att varor kan gå olika rutter mellan samma destinationer, där vissa tar längre tid än andra. Vilken lösning som passar dig bäst beror på budget och kravet på ledtider. Som oberoende speditör kan vi alltid hitta en lösning som passar dig.

3 Säkerställ rätt storlek på kollit

Vad har kollit för dimensioner och hur mycket väger det? Vikt och volym spelar stor roll för kostnaden på frakten, men även vilken typ av flygplan som krävs. Om varorna skickas med passagerarflyg kan det exempelvis finnas begränsningar för godsets max höjd. Då kan godset behöva gå med särskilda transportflyg istället.

4 Håll koll på leveransvillkoren

Hur ser leveransvillkoren ut? Är det mottagaren eller avsändaren som står för frakten och när i värdekedjan övergår det formella ägandet av varorna? Gäller till exempel Free Carrier (FCA) eller Ex Works (EXW)? Internationella Handelskammarens (ICC), samling av regler för leveransvillkor kallas Incoterms och beskriver ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare, detta gäller oavsett transportsätt. Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

 

Vi hjälper dig till en effektiv flygfrakt

Vi på C Land har lång erfarenhet av flygfrakt. Genom vårt nätverk av partners och agenter har vi en lokal närvaro världen över. Det ger oss goda möjligheter att alltid hitta en lösning som passar dina behov, oavsett om det gäller charter- och projekttransporter eller snabba lösningar med First Flight Out.

 

Om företaget

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.

En av våra mest uppskattade lösningar är COS – C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar – oavsett transportslag.

Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid.

Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag?
Kontaktperson
molly.samuelsson@cland.se
Växel
033 340 12 00

Webbplats: https://www.cland.se