Headless in i framtiden – e-handeln för B2B

Allt fler detaljhandelsföretag som verkar B2B tvingas ompröva sina digitala strategier för att ta sig in på nya geografiska marknader. När kundresan från sök till utformningen av din store-in-store styrs av marknadsplatser som Alibaba, Amazon och JD.com, blir globala synergier och varumärkeskontroll en riktig utmaning. Samtidigt som en store-in-store låter dig testa en ny marknad utan att du behöver lokalisera din webbshop, kan du fortfarande behöva din webbplats som kampanjplattform och för att bygga ditt varumärke.

Enligt Common Sense Advisory når du bara 36,5 % av dina potentiella globala kunder genom att kommunicera på engelska, medan översättning till elva språk kan nå 88 % av alla Internetanvändare. Å andra sidan behöver du bara översätta innehållet i din webbshop till fyra språk – engelska, kinesiska, japanska och hindi – för att nå hälften av alla globala användare.

 

Samma storlek passar inte alla

Stora CMS-system med integrerat PIM, affärslogik och användargränssnitt har visat sig vara dyra och svåra att anpassa i en global, mångfacetterad miljö. I ett alltmer komplext ekosystem av marknadskanaler måste du välja ut de allra bästa lösningarna för att behålla din flexibilitet.

Lösningar som är headless, som inte har någon presentationsdel utan helt fokuserar på innehållet, erbjuder flexibilitet i valet av plattformar. Summa Linguae Technologies connector automatiserar översättningen av webb, produktinformation och SEO och låter dig välja de bästa CMS-, PIM-, CRM- eller ERP-lösningarna. Vi implementerar och anpassar connectorn till din systemmiljö, så att den passar perfekt in i dina content-processer.

Vad de som skapar content hos er behöver veta om översättning? Absolut ingenting! Connectorn arbetar i bakgrunden och dina medarbetare behöver inte bekymra sig om översättningarna.

I implementeringsprocessen arbetar vi nära tillsammans med dig och din tekniska partner för att specificera vilken information som krävs för integrationen. Export och import av produktinformation sker automatiskt och filtreringen baseras på produkt, kategori eller språk. Vi tycker att den mest stabila lösningen är att separera filöverföringen från ditt system för att undvika versionsproblem och köhantering. Headless innebär att det inte finns något användargränssnitt som behöver uppdateras när din e-handelsplattform, ditt operativsystem eller det lokala ramverket uppgraderas eller ändras.

 

Tänk småskaligt och samarbeta

Produktbeskrivningar, marknadsföringsmaterial, etiketter, manualer, kontaktformulär, villkor och andra juridiska dokument bör översättas av olika översättare med lämplig erfarenhet. Lokalisering av källkod, appar eller videoinstruktioner är nästa steg på väg till en perfekt lokaliserad webbshop.

Arbeta headless, börja småskaligt och testa dina idéer. Du behöver inte lägga upp någon komplex strategi, göra stora investeringar eller skapa ett ROI-case. Se till att välja en trevlig och flexibel partner, välj din marknad och kör en pilot.

B2B fungerar ungefär som B2C. Du måste tala dina kunders språk och möta dem på deras marknad. Summa Linguae Technologies hjälper dig att kommunicera med dina kunder och expandera din verksamhet globalt.

 

Lea Backhurst
Managing Director Nordics