Kan artificiell intelligens förutsäga en pandemi?

Artificiell intelligens baseras på enorma datamängder. Det sägs att BlueDot-algoritmen rapporterade en eventuell pandemi några veckor innan epidemin i Wuhan var ett faktum — och det var nio dagar innan Världshälsoorganisationen WHO utfärdade ett uttalande om saken.

Kan AI-algoritmer skydda oss mot framtida epidemiska hot?

BlueDot är inte den enda algoritmen som varnade för det eventuella covid-19-hotet.

HealthMap från Boston Children’s Hospital flaggade också för en alarmerande ökning av vissa sjukdomar, och det gjorde även Metabiota i San Francisco. Algoritmens prognos räknade bara fel på 37 000 fall när den förutspådde epidemins omfattning den 3 mars 2020.

Artificiell intelligens har varit involverad i kampen mot klockan sedan pandemin startade.

video

Kan algoritmer hjälpa oss att bekämpa viruset?

Förutom att analysera data och göra förutsägelser kan AI hjälpa oss att diagnosticera patienter och på så sätt minska pandemins omfattning.

Alibaba-koncernen hävdar att de har utvecklat en ny algoritm, som baserat på analyser av patienters bröströntgenbilder kan upptäcka covid-19 med en uppskattad tillförlitlighet på 96 %. Diagnosen baseras på en analys av en träningsdatabas som innehåller data kring 5 000 bekräftade fall från kinesiska sjukhus (daterat den 2/3 2020).

Superdatorn Vacit, som är världens snabbaste dator, har optimerats för vetenskaplig och artificiell intelligens, och den har engagerats i arbetet med att ta fram ett vaccin. Vacit har redan identifierat 77 substanser som kan hindra coronaviruset från att infektera mänskliga celler. En viktig parameter i arbetet är att resultaten har offentliggjorts, vilket i hög grad kan snabba upp processen med att ta fram ett effektivt läkemedel.

Artificiell intelligens kan även ha en mätbar effekt på det förebyggande arbetet. I Gdansk i Polen har man till exempel inlett övervakning på gatunivå med stöd av AI-algoritmer. Systemet upptäcker automatiskt stora grupper av människor, vilket både bidrar till att man snabbt kan genomföra förebyggande insatser och kan definiera fler zoner som invånarna temporärt inte får åtkomst till.

information om coronaviruset – summalinguae.com

AI är bara ett verktyg

Ibland glömmer vi att artificiell intelligens bara är en effektiv algoritm som fungerar baserat på data. När allt kommer omkring är det ju människor som har utvecklat den.

Algoritmer får allt större betydelse i allas våra liv, men det är inom det medicinska och bioteknologiska området som de största fördelarna av en progressiv revolution kan komma.

Trots den pågående epidemins omfattning får vi mätbar hjälp av AI-teknologin med förebyggande insatser och prognoser om möjliga konsekvenser, samtidigt som den spelar en viktig roll i arbetet med att hitta ett botemedel.

Artificiell intelligens kan aldrig på egen hand bli ett universalmedel för alla problem som mänskligheten plågas av, men den kan öka den förväntade livslängden betydligt, och till och med rädda liv varje dag.

Om företaget

Summa Linguae Technologies är en översättningsbyrå med 30 års erfarenhet på den
nordiska marknaden. Sedan 2018 verkar vi globalt. Våra kontor finner ni bland annat i
Sverige, Danmark, Norge, USA, Kanada, Polen, Rumänien och Indien.
Summa Linguae Technologies är Nordens ledande översättningsbyrå inom e-handel. Bland våra kunder finns Ellos, Gudrun Sjödén, Jula och Panduro.

Telefonnummer: 031-346 15 00

E-post: office_se@summalinguae.com

Företagssida: https://www.ehandel.se/author/summa-linguae-technologies

Webbplats: https://summalinguae.com/sv/varatjanster/e-handel-oversattning-av-webbshoppar/