Kortare time-to-market med automatiserad översättning

Maskinöversättning sätter raketfart på e-handelsföretag. Har din webbplats fått upp farten?

E-handel är idag den dominerande strategin för alla företag som vill bygga upp en internationell kundbas.

En del företag hoppas kunna ta snabbspåret till den globala marknaden via e-handel, men de upptäcker snart att det krävs mer än online-åtkomst till varorna för att nå internationella marknader.

Om en e-handelsplats ska kunna uppnå något alls bortom ytlig marknadspenetrering i andra länder måste man ta sig över språkliga barriärer.

 

Översättningar för e-handeln – en utmaning

Att förbereda en e-handelswebbplats för en internationell publik handlar om mycket mer än att bara översätta produktbeskrivningarna.

Tekniska specifikationer, reklambudskap samt ”frågor och svar” måste lokaliseras för målmarknaden. Dessutom behöver man arbeta med det omgivande webbinnehållet: startsidan, företagets affärsvillkor, menyerna och varje steg i betalningsprocessen – från varukorgens innehåll till betalningsbekräftelser.

Man måste också fundera över metataggarna, det vill säga den dolda text som vanligen arbetar bakom kulisserna för att hjälpa webbplatsen att hittas av sökmotorerna: titeln, beskrivningen och nyckelorden.

Hela kundresan måste återskapas som om den från början var utformad med din målkonsument i åtanke. Kanske du nu känner att e-handel inte är en fullt så enkel väg till att dominera den globala marknaden som du hoppats på. Men betänk då vad du kan vinna om du lokaliserar din e-handelsplats för varje enskild marknad – nämligen ett enormt och långvarigt försäljningsuppsving.

Att lokalisera din e-handelswebbplats är därför en god idé – men det innebär också en hel del jobb om du vill maximera avkastningen på dina investeringar. Och om denna nya aspekt på arbetsflödet förlänger din produkts tid till marknaden måste du ställa dig frågan: är det värt det?

 

Vikten av att vinna kapplöpningen om tiden till marknaden

Kvalitet är centralt för långvariga framgångar, men det finns något som är ännu viktigare när man konkurrerar om marknadsandelar: tiden. Det är inte alltid den bästa produkten som vinner. Det är produkten med det snabbaste tiden till marknaden som vinner loppet – och kunderna.

Genom att minimera tid-till-marknad-cyklerna för översättning säkrar man att produkterna kan distribueras på många språk, snabbare och i större volymer. Långsammare tid-till-marknad-cykler innebär däremot att lanseringsdatumet senareläggs, och det leder till försenad samt minskad försäljning eftersom kunderna går till konkurrenter som agerat snabbare.

Traditionella översättningsmetoder, där arbetet utförs av mänskliga översättare, kämpar med att hålla takten med det ständigt ökade trycket på att leverera allt snabbare resultat.

Så hur kan ett snabbrörligt e-handelsföretag tillfredsställa kundernas krav på deras egna språk? Svaret är automatiserad översättning, även känt som maskinöversättning.

 

Att använda automatiserad översättning för att snabba upp tiden till marknaden

Under senare år har det utvecklats programvarulösningar för översättning till andra språk som med hjälp av avancerad inlärningskapacitet säkerställer att resultatet blir mer sofistikerat flytande, som om det vore författat av en människa.

Moderna automatiserade översättningssystem kan konvertera text samtidigt som de känner igen och bevarar företagets unika stil och tilltal. Mänskliga översättare är fortfarande en del av processen, men genom att använda sig av automatiserad översättning går arbetet väsentligt snabbare. Under åren har tre dominerande metoder för automatiserad översättning blivit tillgängliga: regelbaserade, statistiska och neurala.

Regelbaserad maskinöversättning (Rule-based machine translation, RBMT), som utvecklades på 1970-talet, arbetar med en omfattande uppsättning manuellt skapade ordlisteöversättningar och grammatikregler. Även om denna metod är effektiv ger den språkliga stilen ett tämligen mekaniskt intryck.

Statistisk maskinöversättning (Statistical machine translation, SMT) använder en mer sofistikerad metod som baseras på existerande översatta fraser. De har samlats in från texter som ofta översatts av människor under flera år. Materialet kommer från stora globala organisationer, till exempel från FN, WHO, EU och Världsbanken. När det finns en ny text som ska översättas utvärderas den omfattande databasen med godkända översättningar. Detta görs med hjälp av statistiska sannolikhetsmodeller, och syftet är att komma fram till den tolkning som är mest logisk.

Neural maskinöversättning (Neural machine translation, NMT) utvecklades i mitten på 2010-talet. Den ackumulerar kunskap genom att leta fram mönster i källmaterialet, på ett liknande sätt som ett barns hjärna gör, och pusslar ihop världen bit för bit, en upplevelse åt gången. När det neurala nätverket används för översättning fastställer det den mest sannolika tolkningen utifrån sin insamlade kunskap om ord, fraser och meningar som det har stött på tidigare – ett ord, och sedan en sekvens av ord, åt gången.

Neurala nätverk är utvecklade med viktiga driftsmässiga funktioner placerade i nätverkets slutpunkter istället för i centrala nav. Leveranshastigheten ökar därför betydligt, och minnesanvändningen blir mer effektiv än när man använder SMT. Meningar översätts oftast på ett flytande sätt, med en förståelse av både informellt och formellt språk, och behovet av redigering efter själva översättningen har visat sig bli 25 % lägre än med SMT.

Eftersom systemet bygger på inlärning via erfarenhet är översättningens precision avhängig av kvantiteten samt kvaliteten på de data som har matats in tidigare.

 

Det är dags för detaljhandeln att anpassa sig

För att ett e-handelsföretag ska blomstra måste detaljhandlarna översätta och anpassa sitt online-innehåll så att de kan erbjuda en genuint inhemsk shoppingupplevelse – och hålla takten med ständigt förändrade krav från kunderna.

Summa Linguæ Technologies går ett steg längre med ett system som kringgår översättningsbehovet genom att inleda processen när själva innehållet skapas.

Lea Backhurst, Managing Director Nordics för Summa Linguae Technologies, förklarar:

”Vi tar en uppsättning med viktiga produktegenskaper – till exempel färg, storlek och material – och genererar automatiskt en originalbeskrivning av produkten på de språk som kunden behöver. Det finns alltså inte någon källtext att översätta, alla språkversioner skapas parallellt.”

Att öka hastigheten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna minimeras ökar den potentiella avkastningen på investeringar, och det motiverar e-handlare att söka allt smartare lösningar.

Människor kommer alltid att ha en funktion att fylla, men i kampen mellan oss kontra maskinen kan man inte bortse från att det är automatiserade system som hjälper e-handlare att vinna kapplöpningen till marknaden.