Låt AI förbättra din marknadsföring

AI har fram till nu känts lite överhajpat i många fall, men fick en boost under slutet av 2022 och känns nu mer användbar än någonsin. I dagsläget kan AI hjälpa oss marknadsförare och fungera som ett verktyg för att göra oss bättre, mer effektiva eller ge oss nya idéer och inspiration. Men hur gör man – hur blir man en “AI power user” under 2023?

Om vi börjar brett: hur ofta googlar vi marknadsförare när vi är osäkra, behöver ny information eller göra research? Hur ofta behöver vi läsa en artikel eller se ett webinar innan vi ska påbörja ett nytt projekt? Rätt ofta. En stor del av marknadsföringsarbetet är att vara nyfiken, analytisk och anpassningsbar i denna ständigt föränderliga värld.

Med AI som kunskapsmodell kan den ge allmän information om olika marknadsföringsstrategier och hjälpa till att få en överblick över olika verktyg och tekniker som man kan använda för att marknadsföra ett företag, tjänst eller produkt.

Användningsområden

Det finns många olika sätt att marknadsföra sig och sitt företag, och det kan vara svårt att veta var man ska börja, där kan AI vara behjälplig och tillhandahålla ett ramverk för exempelvis:

Identifiera mål: Vad vill du uppnå med din marknadsföring? Vill du öka försäljningen, bygga varumärkeskännedom, skapa mer trafik till din hemsida, eller något annat?

Veta vem du riktar dig till: Tänk på vilka som är dina målgrupper och försök få en förståelse för vad som motiverar dem att köpa ditt produkt eller använda din tjänst.

Välja rätt kanaler: Det finns många olika sätt att nå ut till målgruppen, såsom sociala medier, sökmotorer, annonsering i tidningar och magasin, och så vidare. Tänk på vilka kanaler som är mest lämpliga för att nå din målgrupp och uppnå dina mål.

Skapa en marknadsföringsplan: En marknadsföringsplan hjälper dig att hålla fokus och struktur på din marknadsföring. Försök att specificera vilka åtgärder du kommer att vidta, vem som ansvarar för vad, och hur du kommer att mäta framgången. Här kan exempelvis AI ta fram ett utkast på innehåll som bör vara med i en marknadsplan, som du sedan kan arbeta vidare med, även där i samråd med AI.

Tomtenissar på steroider

Var kreativ och se AI som din intelligenta personliga medhjälpare. Tomten har sina nissar, AI har förmågan att agera som tusentals medhjälpare och kan därmed göra dig mer effektiv, öka produktiviteten och generera nya idéer. Se några exempel nedan på hur AI kan hjälpa dig med marknadsföringsarbetet.

  • Som marknadsförare kan du använda en chatbot som är utrustad med en GPT-modell för att hjälpa dig att interagera med dina kunder och få feedback på dina produkter eller tjänster. Genom att svara på frågor och ge information om dina produkter på ett snabbt och effektivt sätt kan du öka kundtillfredsställelsen och öka försäljningen.
  • Du kan också använda AI för att generera unika och intressanta innehållsidéer för att använda i din marknadsföring.
  • Skriva blogginlägg, produkttexter, SoMe-inlägg eller beskrivande texter om ett ämne.
  • Generera nya bilder för inspiration eller att använda direkt från AI-verktyget
  • Generera en actionlista med förslag på marknadsföringsaktiviteter att utföra.
  • Ge förslag på strategier och taktiker för att nå dina mål.
  • Hjälpa dig att analysera och optimera din marknadsföring, till exempel genom att ge förslag på hur du kan använda AI och maskininlärning för att förbättra konverteringar och ROI.
  • Ge förslag på verktyg och plattformar som kan underlätta och förbättra ditt marknadsföringsarbete.
  • Hjälpa dig att skapa innehåll som är optimerat för sökmotorer (SEO) och att skriva effektiv annonscopy.
  • Ge råd om hur du kan använda sociala medier och andra digitala kanaler för att nå ut till dina målgrupper.

Låt fantasin flöda och testa dig fram. Tack säger jag till Open AI’s ChatGPT som har varit med och skrivit denna artikel, Open AI’s DALL- E 2 som har illustrerat bilden med hjälp av beskrivningen “Photo of Don Draper in Mad Men with a robot head” samt Lensa som har illustrerat min profilbild nedan utifrån 15 mixade selfies.

ChatGPT har skrivit mer än hälften av artikeln – kan du gissa vilka delar?

Fotnot: Denna artikel är skriven av Viva Media AB.