Levererar paket med färre fossiler

Näthandelspaketen blir allt grönare. Samtidigt som den nordiska näthandeln växer i ett rasande tempo, ställer mottagarna allt högre miljökrav på handeln.

Brings e-handelsrapport Bring Resarch visar att fler och fler nätkunder medvetet väljer att handla hos nätbutiker som har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

Många butiker ställer om för att möta nätkundernas miljökrav, genom att införa allt från cirkulärt emballage till ett större fokus på själva produktionen av varorna. Men också leveransen av paketen från nätbutik till mottagare får allt mer miljöfokus. På Bring har de systematiskt arbetat med hållbara leveranser sedan 2008 och har som ambition att enbart använda förnybar energi i alla fordon och byggnader år 2025.

Som en stor transport- och logistikaktör med hela Norden som marknad är vi en del av utsläppsproblemet. Men vi är också en del av lösningen, och vi har ett ansvar att tillgodose de behov som finns idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi måste bidra där vi kan göra skillnad, säger Catherine Löfquist, hållbarhetchef på Bring.

Ständigt ökande kundkrav

I takt med att nätkunderna ställer högre miljökrav på nätbutikerna, ställer nätbutikerna nya krav på de transportörer de använder. Jacob Aagaard, försäljningsdirektör på Bring, berättar att miljö och hållbarhet är ett allt viktigare tema i kundmötena.

Vi upplever att kunderna, både nätbutiker som skickar paket till privatpersoner och andra verksamheter som skickar paket till företag, har ett stort och genuint intresse för vad deras leverantör faktiskt har gjort och gör inom miljö och hållbarhet. Tiden för stora visioner och goda intentioner är förbi. Nu är det dokumentation och konkreta handlingsplaner på kort och lång sikt de efterfrågar, samt att hållbarhet även präglar vår tjänsteutveckling, säger Jacob.

Fossilfria städer

Runt halva jordens befolkning bor i städer, som fortsätter att växa – både till storlek och invånarantal. Från våra städer kommer 75 procent av världens koldioxidutsläpp. En av Brings centrala ambitioner de senaste åren har därför varit att minska deras utsläpp i städerna. Idag har de fossilfria bud-, hem- och paketleveranser i Stockholm, GöteborgMalmöLinköping och ytterligare 341 orter i Sverige.

Under 2021 kommer även leveranserna i Jönköping och Örebro att bli fossilfria, vilket innebär att över 5 miljoner invånare i Sverige kommer att nås av gröna leveranser från Bring.

Ambitionen är klar: Att bli kundens första val och bli bäst i städerna.

Fossilfria fordon

Bring har arbetat i flera år med att fasa ut fossila fordon och har idag en av Nordens största elektriska fordonsparker. Sedan 2012 har utsläppen reducerats med 45 procent, vilket motsvarar ett års utsläpp från 116 282 bilar.

Under flera års tid har vi legat lång fram i att testa miljöeffektiva lösningar för att bidra till att skapa en marknad för nollutsläpplösningar, säger Catherine.

Så tidigt som 2010 var Bring först ut i Europa med att införa de första elbilarna från Ford. De var först ut i Europa med att införa den kinesiska varubilen SAIC Maxus och först med att införa Volkswagen E-Crafter. Nu har de även utökat den elektriska fordonsflottan med en distributionslastbil från FUSO och en tung lastbil från MAN.

Det är dags att öka takten i omställningsarbetet och därför inför Bring ett stopp för att köpa in nya fossila fordon för bruk inne i städer vid 2022, och utanför städer 2023.

Helelektrisk lastbil från Volta Trucks: Volta Zero

Bring kommer att testa världens första specialbyggda helelektriska 16-ton lastbil från Volta Trucks under andra halvåret 2021.

Branschöverskridande samarbeten

Även om man kan göra mycket själv är samarbeten väldigt viktiga. Tillsammans med återvinningsföretaget Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad har Bring ett hållbart samarbete som heter Älskade stad. Fossilfria fordon som elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och tar med sig torravfall tillbaka.

Målet med samarbetet är att reducera utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer. Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga mer hållbara lösningar, och arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mer hållbara transportlösningar, förklarar Catherine.

Samarbetet finns idag i Stockholm, MalmöOslo och Trondheim med planer om att utöka antalet städer i framtiden. Hittills har detta samarbete gett en årlig CO2 reduktion med 105 ton.

Lastbil från Älskade stad rullar på Stockholms gator

Samarbetet mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad heter Älskade stad, och bygger på att samma fordon tar med sig paket in till stadens centrum och torravfall ut.

Bring deltar också i samarbeten av andra slag inom hållbarhetsområdet. Sedan många år tillbaka är Bring medlem i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar aktivt för att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål inom transportsektorn; att ha en fossilberoende fordonsflotta vid 2030. De är även med i nätverket Fossilfritt Sverige som samlar aktörer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

De är dessutom Klimatpakten PLUS medlem då de förbinder sig att vara en fossilfri organisation år 2030. Klimatpakten Stockholm är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där man samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Vi kan och vill göra mer. Men en helt grön leveranskedja skapas först när vi är många som hjälps åt, avslutar Catherine.

Är du och ditt företag intresserade av att skicka paket på ett hållbart sätt? Eller vill du prata om något annat som rör hållbarhet och logistik?

Kontakta Bring här