Många fördelar att sälja till slutkund i en lågkonjunktur

Allt fler tillverkare och varumärken säljer direkt till slutkund, en trend som accelererar inte minst i oroliga tider och drivs både av effektivisering och vikten av en god kundrelation.

Detaljhandeln har med hjälp av digitaliseringen länge använt sig av e-handel för att nå, och möta, konsumenterna. De senaste åren har även mer traditionella B2B-företag förstått vikten av att bygga en starkare relation till kunderna, få kontroll på sina kunddata och stärka värdet på sina varumärken. Enligt Peder Holmberg, Chief Commercial Officer på Litium, är det inte minst pandemins effekter som ytterligare sänkt trösklar och fått B2B-företag att investera i digitala kanaler för att nå sina slutkunder.

– Drivkraften att digitalisera har vuxit markant inom i stort sett samtliga branscher där företag lägger vikt vid sina varumärken. Tidigt ute var tillverkande företag inom kläder och mode, vilka följts av exempelvis möbel-, köks- och badrumstillverkare. Nu följer även tillverkare inom industrikomponenter och byggmaterial snabbt efter. Att en lågkonjunktur är på väg gör att vi ser att allt fler aktörer tittar efter nya sätt att både effektivisera sitt arbete och att bygga relation till slutkund, säger han.

Guide: 3 råd för att lyckas med din e-handel

Trygghet i ekonomisk instabilitet

För att bygga upp ett större förtroende hos sin kundgrupp krävs det en ökad kontroll över hur kunderna upplever ens varumärke och produkter. Att bearbeta slutkunden direkt genom digitala kanaler skapar även möjligheten att bättre kommunicera med och förstå slutanvändarna, samtidigt som slutkundens trygghet kring kvalitet, autenticitet och relation ökar. I ekonomiskt instabila tider prioriterar kunder företag som inger denna trygghet.

Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper företag inom B2B och B2C att skapa marknadsledande kundupplevelser, stärka kundrelationer och accelerera sin försäljning i nya kanaler och på nya marknader. En egen digital handel (e-handel) kan enligt Holmberg användas för att snabbt testa intresset för en ny produkt, att undersöka kundbeteenden och efterfrågan samt skapa nya intäktsströmmar, vilket gäller såväl konsumenthandel som exempelvis tillverkningsindustrin.

Handlar om effektivisering

En kanal direkt till slutkund handlar således inte bara om att driva försäljning utan om att effektivisera hela sin affär. Holmberg menar att en vanlig missuppfattning är att detta skulle missgynna eller kannibalisera på affären för återförsäljarledet – faktum är att en egen direktkanal mot kund snarare är ett komplement till traditionella kanaler.

– Det handlar primärt inte om att gå förbi sina återförsäljarled, tvärtom stärks även återförsäljaren av att tillverkare och produktägare tar ansvar för relationen till sina slutkunder.

Läs mer om Litiums lösningar för B2B-företag

Om företaget
Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information om Litium besök www.litium.se
Webbplats: http://www.litium.se