Ny tåglösning från Kina – Sea-Rail via Grekland

Sea-Rail är en ny konkurrenskraftig transportlösning och ett fullgott alternativ till tågrutterna genom Ryssland. Med omlastning i Grekland kombinerar Sea-Rail det bästa från sjöfrakt och tågfrakt.

Vårens trängsel i de asiatiska och europeiska hamnarna har inneburit längre ledtider för sjöfrakten. Samtidigt har invasionen av Ukraina drastiskt minskat efterfrågan på de ordinarie tågrutterna genom Ryssland. Både kunder och transportörer har efterfrågat alternativ och nya lösningar för att lösa transportbehoven inför sommaren.

Sea-Rail via Suez-kanalen till Grekland

Sea-Rail kombinerar det bästa från sjöfrakt och tågfrakt.

Sjöfrakten avgår från Kinas sydligaste och sista lasthamn, Yantian. Rutten går sedan via Suez-kanalen till Pireus i Grekland, där godset lastas om till järnväg för vidare transport till Sverige.

Ledtiden från Yantian till Göteborg med Sea-Rail beräknas till runt 35 dagar. Det innebär att ledtiden förkortas med nästan 50 procent jämfört med ren sjöfrakt hela vägen.

Konkurrenskraftig sjöfrakt och tågfrakt

Sea-Rail har seglat upp som ett av de mest konkurrenskraftiga transportsätten just nu. Prisbilden är något högre, men det kombinerade fraktsättet ger en kortare ledtid som är efterfrågad av många importörer inför sommarsäsongen. I Europa tar godstågen dessutom både 20- och 40 fots-containers, vilket ger dig som kund fler alternativ än tidigare.

Sea-Rail passar bäst för varor som inte är klassade som farligt gods. Anledningen är att rederierna ibland nekar farligt gods för att undvika eventuella stopp i exporthamnen. Samtidigt accepterar tågoperatörerna inte farligt gods på järnvägen, vilket gör att det kan bli stora problem i samband med omlastning från sjö- till tågfrakt.

Gods från hela Kina omfattas

Sea-Rail från Yantian är inte förbehållet södra Kina. När vi sätter ihop en transportlösning via Sea-Rail till våra kunder ordnar vi också inrikes transport från hela Kina till hamnen i Yantian.

Beroende på hur transportlösningen ser ut, kan den totala ledtiden variera. Möjligheterna till ett effektivt logistikflöde ökar ju tidigare du bokar. Ta därför kontakt med oss på C Land redan tidigt i processen.

C Land hjälper dig med transportlösningar från Kina

Vill du veta mer om Sea-Rail för att lösa ditt transportbehov inför sommaren? Vi hjälper dig att hitta konkurrenskraftiga transportlösningar från Kina till Sverige.

Kontakta oss idag för att veta mer!

Om företaget
C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde. En av våra mest uppskattade lösningar är COS - C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar - oavsett transportslag. Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid. Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag? Kontaktperson molly.samuelsson@cland.se Växel 033 340 12 00
Webbplats: https://www.cland.se