Outsourca din logistik – och frigör tid för tillväxt

Bland snabbväxande bolag är trenden tydlig. Ett större fokus på kärnverksamheten för att på så sätt frigöra resurser för tillväxt. – Bolag med en kraftig expansion är experter på att outsourca tjänster som ligger utanför kärnkompetensen, till exempel logistik, säger Jonas Olofsson, vd för C Land Logistics.

Många snabbväxande företag bygger inte längre organisationer där all kompetens förväntas finnas i huset. I stället har de upptäckt fördelarna med att fokusera på sin kärnverksamhet och säkerställa professionell kompetens till de delar som ligger utanför. Det är ett skifte som C Land har sett på nära håll.

– Det är en affärsmodell som ger en effektivare resursfördelning. På köpet skapas en mer flexibel organisation. Den här modellen växer i popularitet och det är därför vi erbjuder vår tjänst Logistics Solution, där vi tar över helhetsansvaret för våra kunders logistik, berättar Jonas Olofsson.

 

Outsourcing av logistik ger utrymme för ökad tillväxt

Med Logistics Solution tar C Land ansvaret för hela – eller delar av – kundens varuförsörjningskedja. I ansvaret ingår till exempel upphandling av lagerverksamhet och distribution, fullt ansvar för ekonomi och fakturahantering samt uppsättning av ett transparent informationsflöde. Allt anpassat efter kundens krav på leveranssäkerhet och prisbild.

– Alla företag har begränsningar i form av tid och kompetens. Med C Land Logistics Solution köper kunderna en logistiklösning och får samtidigt vår erfarenhet och expertis kring global logistik. Att lägga större resurser på kärnverksamheten och låta erfarna speditörer sköta logistiken ger naturligtvis fördelar, säger Jonas.

Logistics Solution innebär att C Land arbetar tillsammans med er som kund för att samordna hela er logistikkedja samt säkerställa tillräckliga resurser när det behövs, oavsett sjukdom eller semestertider. Det ger en agil verksamhet, som kan skala upp eller ner, beroende på omvärldshändelser och konjunktur.

Kapa kostnader med effektivare logistik

– En av de största fördelarna med att outsourca din logistik är flexibiliteten. Du fastnar inte med löpande kostnader eller outnyttjade resurser. Du behöver inte heller lägga kraft på att utöka personalstyrkan, säger Jonas.

C Lands helhetsansvar gör det möjligt att effektivisera försörjningskedjan. Med ett transparent informationsflöde, där varje del i transporten är känd och synlig, kan du fatta rätt beslut i rätt tid. Det ger tydliga ekonomiska fördelar.

– Att skapa visibilitet i varuförsörjningskedjan är A och O. Visibiliteten ger kunderna insikt och utrymme för att fatta rätt beslut, vilket leder till effektivisering och kapade kostnader, säger Jonas.

Anpassat för ditt logistikbehov

C Land Logistics Solution är tillgängligt för alla företag med behov av en effektiv varuförsörjningskedja. Varken omsättning eller bransch är avgörande. Lösningen skräddarsys helt utifrån företagets affärsmodell och kravlista.

– Med kundens affär som utgångspunkt skapar vi en lösning som är optimal för deras organisation. Vårt övergripande mål är att skapa förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft genom en mer effektiv logistik, avslutar Jonas.

Lär dig mer om C Land Logistics Solution

Hör av dig till C Land för en kostnadsfri konsultation kring de fördelar en outsourcad logistik kan innebära för din organisation.

Om företaget

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.

En av våra mest uppskattade lösningar är COS – C Land Online System. I COS kan du som kund på egen hand få prisuppgifter, koldioxidavtryck och den senast tillgängliga informationen om alla dina sändningar – oavsett transportslag.

Vi vet att information är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Därför är det informationsflödet vi vill säkerställa. Som kund till C Land har du alltid tillgång till rätt information i rätt tid.

Behöver du diskutera möjliga logistiklösningar för ditt företag?
Kontaktperson
molly.samuelsson@cland.se
Växel
033 340 12 00

Webbplats: https://www.cland.se