Schenker näst intill fördubblar sin verksamhet

I Prologis jättefastighet i Torsvik tar Schenker över ytterligare 17 000 kvm och går därmed från 22 o0o kvm till 39 000 kvm. Utökningen innebär att Schenker Logistics totala logistikyta i Sverige och Danmark uppgår till nära 225 000 kvm.

Håkan Nydén, chef för kontraktlogistik på Schenker Logistics berättar att de tänkt utnyttja den nya ytan till att expandera sin 3PL-verksamhet och har redan idag hittat en kund till utrymmet. Resten kommer sedan att fyllas upp med andra kunder. Torsvik blir efter implementeringen, den 1a september, den näst största 3PL-sajten i Sverige och som grädde på moset skapar även cirka 50 nya arbetstillfällen.

Håkan Nydén menar att 3PL-marknaden inte påverkats negativt av coronapandemin på det sätt många befarat och understryker att de fortfarande upplever ett bra tryck på marknaden. Konkurrensen inom 3PL är alltså fortsatt hård, men Håkan menar att de kan dra fördelar av att vara ett stort internationellt företag med ingångar till princip alla möjliga 3PL kunder i landet.