Sea-Air – kortare ledtider med kombinerad sjö- och flygfrakt

Med Sea-Air kan du kombinera flygfrakt och sjöfrakt i en och samma transport. Det är ett bra alternativ för dig som letar efter en lösning som är snabbare än sjöfrakt, men prismässigt mer förmånlig än flygfrakt.

Att kombinera sjöfrakt och flygfrakt är ett alternativ vid förseningar eller oförutsedda händelser tidigt i transportkedjan. Till exempel vid förseningar i produktionen. Sea-Air används då som ett snabbt och kostnadseffektiv alternativ för att få varorna till marknaden inom utsatt tid.

Den vanligaste rutten från Asien går via Dubai, där godset lastas om från båt till flyg. Det finns även andra alternativ där godset till exempel lastas om i Korea, vilket normalt ger en kortare ledtid, men en något högre prisbild.

Undvik farligt gods

Sea-Air innebär omlastning mellan olika fraktsätt, vilket kan vara en utmaning vid transport av varor klassade som farligt gods. Då regelverket för farligt gods skiljer sig mellan sjö- och flygfrakt kan det innebära utmaningar när godset lastas om.

Vi rekommenderar därför andra lösningar för varor klassade som farligt gods och som omgärdas av särskilda säkerhetskrav.

Sea-Rail är ett alternativ

Ytterligare ett alternativ som finns är kombinerad sjö- och tågfrakt, så kallad Sea-Rail. Det är likt Sea-Air en konkurrenskraftig lösning när du är i behov av en kortare ledtid jämfört med sjöfrakt.

Vid frakt av fulla containrar har Sea-Rail en fördel, eftersom både 20- och 40-fots containrar accepteras. Det gör att du kan välja container-lösning efter ditt fraktbehov, vilket du tidigare inte kunnat göra vid renodlad tågfrakt.

Upptäck fördelarna med kombinerad sjö- och flygfrakt

Vi hjälper dig att hitta den bästa fraktlösningen till Sverige och Europa från Kina och övriga Asien. Oavsett om det sker via sjö, flyg eller en kombination av flera fraktsätt, ser vi till att du får en konkurrenskraftig lösning, anpassad efter ditt behov.

Kontakta oss, så berättar vi mer!